Trao 292 học bổng bảo trợ cho học sinh khó khăn vì COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố trao học bổng bảo trợ cho 292 học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn,&nbsp;mồ c&ocirc;i cha, mẹ do COVID-19 hoặc gia đ&igrave;nh chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch&nbsp;tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n, s&aacute;ng 18/9.</span></strong></p> <p><span style="font-size:16px">Mỗi phần học bổng trị gi&aacute;&nbsp;3 triệu đồng/năm học, được ủng hộ bởi 95 mạnh thường qu&acirc;n l&agrave; c&aacute;c văn, nghệ sỹ, c&aacute; nh&acirc;n... v&agrave; trao hằng năm cho c&aacute;c em học sinh cho đến khi ho&agrave;n th&agrave;nh bậc học Trung học Phổ th&ocirc;ng nếu giữ được th&agrave;nh t&iacute;ch học tập Kh&aacute;, Giỏi qua c&aacute;c năm học. Trong số 292 học sinh nhận học bổng năm nay, c&oacute; 119 em l&agrave; trẻ mồ c&ocirc;i.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35402/Le%20trao%20hoc%20bong%20bao%20tro%20cho%20hoc%20sinh%20kho%20khan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; mạnh thường qu&acirc;n trao học bổng cho c&aacute;c học sinh vượt kh&oacute;. Ảnh: QUỐC ĐỊNH - B&Aacute;O ĐẠI ĐO&Agrave;N KẾT</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố chia sẻ d&ugrave; dịch bệnh đi qua nhưng vẫn để lại trong l&ograve;ng mỗi người c&aacute;c vết thương l&ograve;ng v&agrave; những vết thương ấy c&oacute; thể l&agrave;nh lại theo thời gian với sự xoa dịu của t&igrave;nh cảm, sự quan t&acirc;m của cộng đồng. Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhắn nhủ c&aacute;c học sinh nhận học bổng cố gắng học tập, r&egrave;n luyện để trưởng th&agrave;nh hơn, sau n&agrave;y trở th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n tương lai của đất nước v&agrave; tiếp tục gi&uacute;p đỡ c&aacute;c mảnh đời kh&oacute; khăn kh&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Đại diện cho c&aacute;c em học sinh nhận học bổng, em Ng&ocirc; Thị Thu Hương, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ th&ocirc;ng Giồng &Ocirc;ng Tố cho biết em mồ c&ocirc;i cha từ b&eacute;, mẹ l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n, thu nhập nhiều l&uacute;c kh&ocirc;ng đủ để nu&ocirc;i sống em v&agrave; em trai, đặc biệt l&agrave; trong giai đoạn dịch khi mẹ phải nghỉ l&agrave;m do c&ocirc;ng ty đ&oacute;ng cửa. Em b&agrave;y tỏ l&ograve;ng cảm k&iacute;ch đối với chương tr&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; hỗ trợ em v&agrave; gia đ&igrave;nh, đồng thời thấy m&igrave;nh cần cố gắng nỗ lực, học tập cho tương lai để đạt những th&agrave;nh t&iacute;ch tốt hơn để kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng mẹ, ban tổ chức v&agrave; c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Học bổng bảo trợ cho học sinh đặc biệt kh&oacute; khăn được trao lần đầu ti&ecirc;n năm 2021, giữa cao điểm đợt dịch Covid-19. C&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; đến từng gia đ&igrave;nh học sinh để trao qu&agrave; tặng v&agrave; t&uacute;i an sinh cho học sinh v&agrave; gia đ&igrave;nh. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao tặng 331 suất học bổng cho học sinh.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;