Đội viên tiêu biểu vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2022 - 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 13/5, tại H&agrave; Nội, T.Ư Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; tổ chức Lễ Kỷ niệm 82 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2023) v&agrave; trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2022-2023. Tại buổi lễ, 03 Đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c vinh dự nhận giải thưởng cao qu&yacute; n&agrave;y.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải thưởng Kim Đồng l&agrave; giải thưởng cao qu&yacute; của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh giao cho Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh trực tiếp quản l&yacute; v&agrave; điều h&agrave;nh. Phần thưởng được trao cho Đội vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ Chi đội, Li&ecirc;n đội c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi v&agrave; được x&eacute;t trao tặng h&agrave;ng năm. Giải thưởng Kim Đồng l&agrave; nguồn động vi&ecirc;n, cổ vũ c&aacute;n bộ Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh ở cơ sở. Mỗi c&aacute; nh&acirc;n chỉ được nhận duy nhất một giải thưởng Kim Đồng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xin tr&acirc;n trọng giới thiệu với c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi gương 03 Đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2022 - 2023.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35841/KD1.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Cao Thị L&yacute; Quy&ecirc;n - Chi đội 9/1, Li&ecirc;n Đội THCS Bạch Đằng, Quận 3</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35841/KD2.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn L&ecirc; Nguyễn V&acirc;n Anh - Chi đội 9/1, Li&ecirc;n Đội THCS Nguyễn Văn Tố, Quận 10</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35841/KD3.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Trần Nguyễn Tường Chi - Chi đội 8A5, Li&ecirc;n Đội Trung học Thực H&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n, Quận 5</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HO&Agrave;I KHANH</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;