Thanh niên Thành phố đồng hành cùng các sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong 2 ng&agrave;y 06-07/06, c&aacute;c chiến của c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện đ&atilde; ra qu&acirc;n hỗ trợ th&iacute; sinh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, tại c&aacute;c hội đồng thi tr&ecirc;n to&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với c&aacute;c hoạt động thiết thực nhằm động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn th&iacute; sinh thi thật tốt c&aacute;c m&ocirc;n to&aacute;n, ngữ văn, tiếng anh v&agrave; m&ocirc;n chuy&ecirc;n.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tham gia tiếp sức cho th&iacute; sinh, tại c&aacute;c địa điểm thi, c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ thực hiện điều phối lực lượng trước cổng địa điểm thi, hướng dẫn phụ huynh c&aacute;c vị tr&iacute; chờ, vị tr&iacute; đỗ xe c&ugrave;ng với đ&oacute; chuẩn bị nước suối v&agrave; những phần qu&agrave; động vi&ecirc;n tinh thần d&agrave;nh tặng cho th&iacute; sinh tham gia kỳ thi</span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35918/nguy%E1%BB%85n%20an%20ninh.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>H&igrave;nh ảnh tại điểm thi THPT Nguyễn An Ninh (Quận 10)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, Ban Chỉ huy chiến dịch Hoa Phượng Đỏ trường THCS - THPT Thạnh An (đơn vị trường học duy nhất tại x&atilde; đảo Thạnh An, x&atilde; đảo duy nhất của TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; tổ chức hỗ trợ đưa đ&oacute;n v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn th&iacute; sinh l&agrave; học sinh khối 9 của đơn vị tại bến đ&ograve; Thạnh An cũng như thực hiện đưa rước, chăm s&oacute;c c&aacute;c bạn th&iacute; sinh đến c&aacute;c địa điểm thi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Cần Giờ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35918/th%E1%BA%A1nh%20an%201.jpg" style="height:451px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chỉ huy chiến dịch Hoa phượng đỏ trường THCS-THPT Thạnh An (Cần Giờ) </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hỗ trợ đưa đ&oacute;n v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn th&iacute; sinh</span></em></span></p> <p><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh cũng đ&atilde; tham gia hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tại trường trung học Cơ sở Trần Bội Cơ (Quận 5), lực lượng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n thuộc Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng an v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ D&acirc;n qu&acirc;n Tự vệ thuộc Chi đo&agrave;n d&acirc;n qu&acirc;n Phường 14 (Quận 5) đ&atilde; tham gia đảm bảo an ninh trật tự, ph&acirc;n luồng đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao tr&ecirc;n tuyến đường Hải Thượng L&atilde;n &Ocirc;ng, hướng dẫn thi sinh v&agrave;o ph&ograve;ng thi v&agrave; đảm an ninh cho kỳ thi.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35918/t%20b%20c.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến sĩ&nbsp;H&agrave;nh qu&acirc;n xanh&nbsp;tham gia hỗ trợ kỳ thi tại điểm thi trường trung học Cơ sở Trần Bội Cơ (Quận 5)</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35918/thpt%20nguy%E1%BB%85n%20khuy%E1%BA%BFn.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Khuyến (Quận 10)</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ẢNH: TLTĐ</strong></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;