Hôm nay 6-9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ các thế hệ chiến sĩ tình nguyện và gia đình nuôi quân tiêu biểu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&ocirc;m nay, 6-9, tại Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Ch&iacute; Minh) sẽ diễn ra chương tr&igrave;nh Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng gặp gỡ v&agrave; biểu dương c&aacute;c thế hệ chiến sĩ, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n c&aacute;c thời kỳ; gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i qu&acirc;n ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1994-2023).</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(52, 58, 64)">Chương tr&igrave;nh nhằm ghi nhận, biểu dương c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i qu&acirc;n đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p, gắn b&oacute; với c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh qua 30 năm. Chương tr&igrave;nh cũng tạo điều kiện để gặp gỡ, giao lưu, cũng như trao đổi, lắng nghe c&aacute;c &yacute; kiến chia sẻ, g&oacute;p &yacute; đối với c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong thời gian tới.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(52, 58, 64)">Dự kiến, chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Văn N&ecirc;n, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy </span></span></span><span style="color:rgb(52, 58, 64); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(52, 58, 64)">; B&ugrave;i Quang Huy, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n; c&ugrave;ng hơn 200 đại biểu l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; từng tham gia trong Ban chỉ đạo h&egrave;, chỉ huy trưởng, chỉ huy ph&oacute;, trưởng ban, ph&oacute; ban tổ chức, chiến sĩ, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; </span></span></span><span style="color:rgb(52, 58, 64); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(52, 58, 64)"> ti&ecirc;u biểu c&aacute;c thời kỳ; c&aacute;c gia đ&igrave;nh ba m&aacute; nu&ocirc;i qu&acirc;n trong suốt 30 năm qua.</span></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu tham gia chương tr&igrave;nh. Ảnh: Hồng Phong</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(52, 58, 64)">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đại biểu được tham quan kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m về 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n </span></span></span><span style="color:rgb(52, 58, 64); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(52, 58, 64)"> giai đoạn 1994-2023; được giao lưu, lắng nghe chia sẻ cảm x&uacute;c, kỷ niệm của c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trong những chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>Nguồn: Th&aacute;i Phương (B&aacute;o SGGP) - NĐ: HK</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 12-10 tại cơ sở cai nghiệm ma túy Nhị Xuân huyện Hóc Môn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng”. Cũng trong dịp này Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tuyên dương các gương “thanh niên tiến bộ”, các mô hình câu lạc bộ tiêu biểu.

Agile Việt Nam
;