Thông báo số 2 về hoàn tất công tác tổ chức Hội nghị, Đại hội Hội Sinh viên cấp trường hoàn chỉnh hồ sơ công nhận kết quả nhân sự BCH và đại biểu dự Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Thành phố nhiệm kỳ III, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần VIII

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;