Thư viện đề tài Eureka đến trường ĐH, CĐ

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Th&#432; vi&#7879;n &#273;&#7873; tài Eureka &#273;&#7871;n tr&#432;&#7901;n</title> </head> <body> <div class="row title"> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Th&#432; vi&#7879;n &#273;&#7873; tài Eureka &#273;&#7871;n tr&#432;&#7901;ng &#272;H, C&#272; </font></b></p> <div style="float: right; width: 169px; height: 38px"> <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><img border="0" src="eureka.jpg" width="220" height="165"></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> <span style="font-size: 10pt; color: #808080; font-family: Arial; font-style: italic"> Sinh viên Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Hùng V&#432;&#417;ng tham kh&#7843;o &#273;&#7873; tài khoa h&#7885;c</span></td> </tr> </table> </div> </div> <div class="row"> <h1 class="sapo" align="justify"><span style="font-weight: 400"> <font face="Arial" size="2">Ngày 25-3, Trung tâm Phát tri&#7875;n Khoa h&#7885;c và Công ngh&#7879; tr&#7867; (Thành &#273;oàn TPHCM) &#273;ã khai m&#7841;c ch&#432;&#417;ng trình &#273;&#432;a th&#432; vi&#7879;n &#273;&#7873; tài Eureka &#273;&#7871;n các tr&#432;&#7901;ng &#272;H, C&#272; t&#7841;i TPHCM. &#272;ây là l&#7847;n &#273;&#7847;u tiên ch&#432;&#417;ng trình &#273;&#432;&#7907;c t&#7893; ch&#7913;c, nh&#7857;m t&#7841;o &#273;i&#7873;u ki&#7879;n cho sinh viên, h&#7885;c sinh ti&#7871;p c&#7853;n tr&#7921;c ti&#7871;p nh&#7919;ng công trình nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c &#273;ã &#273;&#7841;t gi&#7843;i cao; khuy&#7871;n khích tinh th&#7847;n h&#7885;c t&#7853;p, ham mê sáng t&#7841;o nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c cho sinh viên.</font></span></h1> </div> <div class="row detail"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt" align="justify"> <font face="Arial" size="2">Sinh viên có th&#7875; tham kh&#7843;o 1.500 &#273;&#7873; tài thu&#7897;c 7 l&#297;nh v&#7921;c: kinh t&#7871;, xã h&#7897;i, t&#7921; nhiên, pháp lý, k&#7929; thu&#7853;t, công ngh&#7879;, y d&#432;&#7907;c. L&#7883;ch ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7909; th&#7875; t&#7841;i các tr&#432;&#7901;ng nh&#432; sau: Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Hùng V&#432;&#417;ng t&#7915; ngày 24 &#273;&#7871;n h&#7871;t<span style>&nbsp; </span>25-3; Tr&#432;&#7901;ng &#272;H H&#7891;ng Bàng t&#7915; ngày 26 &#273;&#7871;n h&#7871;t 28-3; Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Tôn &#272;&#7913;c Th&#7855;ng t&#7915; ngày 30-3 &#273;&#7871;n h&#7871;t<span style>&nbsp; </span>1-4.<span style>&nbsp; </span>D&#7883;p này, Thành &#273;oàn TPHCM công b&#7889; tri&#7875;n khai gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng Eureka l&#7847;n 11-2009 và ch&#432;&#417;ng trình V&#432;&#7901;n &#432;&#417;m sáng t&#7841;o khoa h&#7885;c công ngh&#7879; tr&#7867; l&#7847;n th&#7913; 14-2009 dành cho gi&#7843;ng viên tr&#7867; nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><br> &nbsp;</font></div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;