Hướng dẫn thực hiện đợt hoạt động cao điểm “55 ngày tuổi trẻ thành phố thi đua lao động, học tập, sản xuất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị” (từ ngày 10/4/2009 đến 05/6/2009)_mới cập nhật

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;