Chi bộ Trường học Thành Đoàn kết nạp đảng viên mới

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Chi bộ Trường học Thành Đoàn kết</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; text-align: center"> <span style="color: blue; mso-ansi-language: VI"><strong>Chi bộ Trường học Thành Đoàn kết nạp đảng viên mới </strong></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 10pt"> <span style="mso-ansi-language: VI">Sáng ngày 28/7/2009, tại phòng Truyền thống Nhà Văn hóa thanh niên</span><span lang="EN-US">, Chi bộ Trường học thuộc Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn </span><span style="mso-ansi-language: VI">đã </span> <span lang="EN-US">tổ chức </span><span style="mso-ansi-language: VI">kễ kết nạp Đảng cho đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng. Tham dự buổi lễ có </span> <span lang="EN-US">đồng chí </span><span style="mso-ansi-language: VI">Nguyễn Văn Hiếu </span><span lang="EN-US">- </span> <span style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language: VI"> Thành ủy </span> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;"> v</span><span style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language: VI">iên, Bí Thư Thành Đoàn, Bí Thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành Đoàn, cùng các đồng chí đảng viên Chi bộ, đoàn viên chi đoàn Trường học đến dự.</span><span style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 10pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; text-align: center"> <img alt="" src="chi%20bo%20truong%20hoc.jpg" width="405" height="300" /></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 10pt"> <span style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language: VI"> Tại buổi lễ</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;">, </span> <span lang="EN-US">đồng chí </span><span style="mso-ansi-language: VI">Nguyễn Văn Hiếu đã trao quyết định kết nạp Đảng đồng thời </span> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;">đồng chí </span> <span style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language: VI"> Nguyễn Thanh Đoàn </span> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;"> - </span> <span style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language: VI"> Bí thư Chi bộ trường học, </span> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;"> Phó </span> <span style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language: VI"> ban Thanh niên trường học </span> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;"> giao </span> <span style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language: VI"> nhiệm vụ trong thời gian thử thách cho </span> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;"> đồng chí </span> <span style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language: VI"> Đoàn Hùng Vũ Hưng. Sau thời gian gắn bó, cống hiến lâu dài với Đoàn, hôm nay </span> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;"> đồng chí</span><span style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language: VI"> Đoàn Hùng Vũ Hưng đã vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng.</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; text-align: right"> <strong>CẨM TÚ</strong></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;