Đại hội Đoàn viên Công Đoàn Xây dựng Đoàn 1 nhiệm kì I (2009 – 2010)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Công Đoàn Xây dựng Đoàn 1</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } .style2 { font-family: Arial; } .style3 { font-size: 10pt; } .style5 { text-align: justify; } .style6 { text-align: justify; font-family: Arial; } .style8 { text-align: right; font-family: Arial; } .style9 { text-align: center; font-family: Arial; font-size: 10pt; } .style10 { text-align: center; font-family: Arial; font-size: 10pt; color: #0000FF; } </style> </head> <body> <div class="style10"> <strong>Đại hội Đoàn viên Công Đoàn Xây dựng Đoàn 1 nhiệm kì I (2009 – 2010)</strong></div> <p class="style6"><span lang="EN-US" style="line-height:110%" class="style3">Ngày 30/7, BCH Công Đoàn Xây dựng Đoàn 1 giai đoạn lâm thời đã tổ chức lễ kết nạp Công Đoàn viên mới cho đ/c Vũ Thị Minh Phương – cán bộ Ban Tổ chức Thành Đoàn vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, nâng tổng số Công Đoàn viên của Công đoàn bộ phận Xây dựng Đoàn 1 là 11 đồng chí.</span></p> <p class="style9"> <img alt="" src="DH%20Cong%20doan.jpg" width="405" height="216" /></p> <p class="style5"><span lang="EN-US" style="line-height:110%" class="style3"> <span class="style2">Sau lễ kết nạp, Đại hội Đoàn viên Công Đoàn nhiệm kỳ I (2009 – 2010) đã được tiến hành. Đại hội đã thông qua dự thảo Văn kiện gồm báo cáo kết quả hoạt động, báo kiểm kiểm điểm giai đoạn lâm thời (từ tháng 4/2009 đến nay) và phương hướng hoạt động của Công Đoàn nhiệm kỳ I (2009 – 2010); thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Xây dựng Đoàn 1 nhiệm kỳ 1 (2009 – 2010) gồm 3 đồng chí:</span><span style="mso-bidi-font-weight:bold"> <span class="style2">Phạm Quốc Hương Sơn, Nguyễn Thị Danh, Nguyễn Ngọc Tuấn.</span></span></span></p> <p class="style8"><span lang="EN-US" style="line-height:110%" class="style3"> <strong>HƯƠNG SƠN</strong></span></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;