Công đoàn Xây dựng Đoàn 1: “Phòng làm việc văn minh, góc làm việc ngăn nắp khoa học”

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Công đoàn Xây dựng Đoàn 1</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; font-family:VNI-Times; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } .style4 { font-family: Arial; font-size: 10pt; color: #0000FF; } .style2 { font-family: Arial; font-size: 10pt; } .style7 { text-align: center; } .style8 { text-align: right; } .style9 { text-align: justify; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style10 { text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } </style> </head> <body> <div class="style7"> <p class="style10"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"> <span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;;layout-grid-mode:line"> <span lang="EN-US" style="layout-grid-mode: line" class="style4">Công đoàn Xây dựng Đoàn 1: “Phòng làm việc văn minh, góc làm việc ngăn nắp khoa học”</span></span></b></p> <p class="style9">&nbsp;</p> </div> <table style="width: 19%" align="right"> <tr> <td> <p class="style9"> <img alt="" src="phong%20lam%20viec.jpg" width="220" height="121" /></p> </td> </tr> </table> <p class="style9"> <span lang="EN-US" style="layout-grid-mode: line" class="style2">Hưởng ứng các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn số 1 Phạm Ngọc Thạch và gắn với các hoạt động chăm lo cho Công đoàn viên, người lao động trong khối xây dựng Đoàn 1, BCH Công đoàn Xây dựng Đoàn 1 phát động phong trào “Phòng làm việc văn minh, góc làm việc ngăn nắp khoa học”. Theo đó BCH Công đoàn bộ phận Xây dựng 1 sẽ mời Đại diện BCH Công đoàn số 1 Phạm Ngọc Thạch, đại diện Lãnh đạo Văn phòng chấm điểm đột xuất tại các Ban và góc làm việc của các Công đoàn đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Xây dựng Đoàn 1 từ 10/8 – 20/8/2009; <span lang="EN-US" class="style2"> vận động xếp 1.000 sao gây quỹ ủng hộ phong trào <span style="layout-grid-mode:line">“Cùng góp sao, trao điều lành” giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, tổ chức thi tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, điều lệ Công đoàn qua bài viết, thi làm bài trắc nghiệm; thi văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi hình ãnh người Phụ nữ Việt Nam.</span></span></span></p> <p class="style8"> <span lang="EN-US" style="layout-grid-mode: line" class="style2"><span lang="EN-US" class="style2"> <span style="mso-bidi-font-weight: normal"> <strong>HƯƠNG SƠN</strong></span></span></span></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;