Hơn 50 cán bộ Thành Đoàn dự tập huấn phương pháp tư duy sáng tạo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Hơn 50 cán bộ Thành Đoàn dự tập</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } .style1 { font-family: Arial; text-align: center; } .style2 { font-family: Arial; font-size: 10pt; } .style3 { color: #808080; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial; color: blue; mso-ansi-language: EN-US"> Hơn 50 cán bộ Thành Đoàn dự tập huấn phương pháp tư duy sáng tạo</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center">&nbsp;</p> <table style="width: 13%" align="right"> <tr> <td class="style1"><font size="2"> <img alt="" src="dien%20gia.jpg" width="229" height="153" /><br /> </font><span class="style3"><font size="2"><em>Diễn giả Quách Tuấn Khanh</em></font></span></td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"> Ngày 13/8 tại Hội trường Thành Đoàn, hơn 50 cán bộ Thành Đoàn đã tham dự buổi tập huấn với chủ đề “Phương pháp tư duy sáng tạo” do Liên chi đoàn khối phong trào và Công đoàn CSTV số 1 Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"> Với phong cách chuyên nghiệp, trong hơn 2 giờ đồng hồ, diễn giả Quách Tuấn Khanh, đã thuyết trình về tiềm năng sáng tạo trong mỗi người, đề cập đến những yếu tố tạo động lực của hoạt động sáng tạo cũng như vai trò của sáng tạo trong cuộc sống của mỗi cá nhân, tổ chức và xã hội. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"> Đây là một trong 3 chuyên đề kỹ năng nằm trong chương trình tập huấn phục vụ đợt thi đua “Tuổi trẻ sáng tạo làm theo lời Bác” của Ban Chấp hành Liên chi đoàn khối cơ quan chuyên trách Thành Đoàn. Hai chuyên đề còn lại là: “P</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial">hương pháp và kỹ năng làm việc nhóm</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-ansi-language: EN-US" class="style2">,</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial"> phương pháp nghiên cứu khoa học”</span><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"> và “</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial">Phương pháp tư duy lãnh đạo</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-ansi-language: EN-US" class="style2">,</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial"> phát huy năng lực bản thân</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-ansi-language: EN-US" class="style2">,</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial"> &nbsp;giải quyết mâu thuẫn”</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-ansi-language: EN-US" class="style2">.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial"> Sau khi tập huấn, mỗi đoàn viên, công đoàn viên thanh niên có ít nhất một ý tưởng, sáng kiến, hiến kế, giải pháp hoặc những kinh nghiệm cá nhân nhằm thực hiện tốt công việc chuyên môn, </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"> nâng cao hiệu quả công việc, đề xuất </span> <span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial"> ý tưởng đẩy mạnh hoạt động phong trào chung của Thành Đoàn</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-ansi-language: EN-US" class="style2">,</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: Arial"> các ý tưởng bảo vệ môi trường, các vấn đề xã hội liên quan đến việc tập hợp thanh niên trong tình hình mới. Dự kiến ngày hội tổng kết, phát thưởng những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo đợt thi đua “Tuổi trẻ sáng tạo làm theo lời Bác” lần 1 sẽ được tổ chức trong tháng 10/2009.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-ansi-language: EN-US" class="style2"> <strong>MỸ ĐỨC</strong></span></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;