Hướng dẫn số 21 /HD-ĐTN Công tác đánh giá thi đua, khen thưởng đối với tập thể các đơn vị Sự nghiệp - Doanh nghiệp, Ban - Trung tâm trực thuộc Thành Đoàn năm 2009

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;