Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 10/3/2013, 24 cán bộ Đoàn công chức, viên chức đã tích cực tham gia Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do đồng chí Lâm Đình Thắng - Phó bí thư Thành Đoàn chủ trì.

Ngày 27/2, Ban Thường vụ Quận Đoàn Bình Tân đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

100 cán bộ Đoàn, đoàn viên Tổng Công ty đã tích cực tham gia Hội nghị triển khai góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty tổ chức.

Đoàn kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 làm trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo TPHCM về công tác này.

Chiều 04/3/2013, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức Hội nghị thông tin về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho hơn 500 cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2004, tháng 3 được Chính phủ chọn là Tháng Thanh niên, trở thành khoảng thời gian tập trung cho các phong trào hành động cách mạng của thanh niên - dưới vai trò tổ chức, lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - được phát động sôi nổi.

Vào lúc 13g30 chiều nay, 4/3/2013, tại Hội trường I Nhà Văn hóa Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Hội nghị cấp thành thông tin về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho 500 cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành kế hoạch triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Từ ngày 01.6 đến ngày 20.7.2019, Hội đồng Đội quận 12 đã phối hợp với Nhà Thiếu nhi, phòng Giáo dục & Đào tạo quận chỉ đạo các liên đội trên địa bàn Quận thực hiện mô hình Khu vườn tuổi thơ năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Quận 12 chăm làm, sáng tạo”.

Agile Việt Nam
;