Vì thanh niên Thông tin hoạt động

Thông tin hoạt động

<p align="justify">ĐH Quốc gia TP.HCM đã tuyên dương 159 SV đạt danh hiệu SV 3 tốt). Trong đó, 15 bạn SV 3 tốt tiêu biểu là những SV có thành tích học tập, rèn luyện, thể lực đặc biệt xuất sắc.</p>

Hai đơn vị được trao cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực ĐH chuyên nghiệp năm 2005-2006: ĐH Khoa học tự nhiên (Đoàn trung ương) và ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM (Đoàn cơ sở)

Agile Việt Nam
;