Vì thanh niên Thông tin hoạt động Hoạt động cấp thành

Hoạt động cấp thành

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM và Đoàn TNND Cách mạng Lào tỉnh Attapeu vào sáng 10/8. Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự chính kiến của hai bên.

Sản phẩm tuyên truyền Hành trình tình nguyện của tôi là một phương thức tuyên truyền mới do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhân kỷ niệm 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố (1994 - 2018).

Agile Việt Nam
;