Công tác tham mưu, thỉnh thị ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn phường, xã, thị trấn đối với Đảng ủy, Chính quyền địa phương là một trong những công việc hết sức quan trọng, nhằm kịp thời báo cáo, thông tin về tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, về phong trào thanh thiếu nhi...

Văn bản của Đoàn là tài liệu thể hiện bằng ngôn ngữ viết, thể hiện hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp trong một phạm vi không gian, thời gian nhất định. Trong các loại văn bản của Đoàn, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (sau đây gọi tắt là Chương trình công tác Đoàn) hằng năm là văn bản quan trọng...

Dư luận xã hội là một trong những hiện tượng tinh thần xã hội từ lâu được các nhà tâm lý học, xã hội học và các nhà chính trị rất quan tâm. Dư luận xã hội là tập hợp các luồng ý kiến cá nhân trước các vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính thời sự. Khái niệm "luồng ý kiến" có những nội hàm đáng lưu ý...

Trong thời gian qua, công tác tham mưu và phối hợp lãnh đạo giữa Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn với các cấp ủy Đảng, đặc biệt là Đảng ủy phường, xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực, hỗ trợ rất tốt cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, tạo động lực góp phần cho công tác Đoàn...

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi luôn luôn vận động và phát triển không ngừng. Điều đó đòi hỏi các cơ sở Đoàn phải có công tác quản lý đoàn viên thật sự hiệu quả và khoa học mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao trong tình hình mới...

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được xây dựng trong nhà trường là một tất yếu và không thể thiếu được trong sự nghiệp xây dựng nhà trường Xã hội chủ nghĩa, hoạt động Đội và hoạt động nhà trường có điểm gắn bó mật thiết với nhau để đạt mục đích chung là "giáo dục thiếu nhi thành con người phát triển toàn diện"...

Những năm qua, sự phát triển của phong trào thanh thiếu nhi thành phố và việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên. Số lượng đoàn viên mới ngày càng đa dạng về thành phần, tỷ lệ đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân, tập thể liên quan trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như từng nội dung hoạt động cụ thể...

Toàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 114 trường trung học phổ thông, trong đó có 83 trường khu vực nội thành; 05 trường do các sở, ngành và trường đại học quản lý và 24 Trung tâm giáo dục thường xuyên do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện quản lý có hệ trung học phổ thông. Về hệ giáo dục, toàn thành có 14 trường công lập...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;