Sau khi phong trào "Đông Du" do các sĩ phu yêu nước đề xướng nhằm vận động thanh niên sang Nhật học tập để sau này trở về giúp nước, bị thực dân Pháp và chế độ phong kiến đàn áp. Phong trào yêu nước thời kỳ này đều lâm vào tình trạng bế tắc.

Ngoại giao Nhà nước: giữa các chính phủ, bộ ngoại giao, đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, các nhà ngoại giao: theo luật quốc tế (tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ, đúng nghi thức ngoại giao)

Nhằm đẩy mạnh công tác quốc tế thanh niên theo các nội dung và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Đoàn (khóa VI); xuất phát từ yêu cầu của công tác quốc tế thanh niên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt một số nội dung

Người chơi được chia thành nhiều đội. Phía trước mỗi đội, cách 4 – 6m, đặt những cái chai không. Người chơi mỗi đội xếp thành hàng dọc và lần lượt từng người sẽ lấy muỗng múc nước nơi thau (để ở vạch xuất phát) đi đổ vào chai, sau đó về trao muỗng cho người khác tiếp tục.

Người chơi lần lượt đứng nắm vai nhau thành 5 đội. Người đứng đầu sẽ là đầu rồng, người đứng cuối là đuôi rồng.

Agile Việt Nam
;