Đảng viên trẻ đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta content="en-us" http-equiv="Content-Language" /> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <title>Đảng viên trẻ đóng góp nhiều ý t</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; } .style1 { background-color: #E6F2FF; } .style2 { font-size: 10pt; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span class="style2" style="color: blue; mso-ansi-language: EN-US">Đảng viên trẻ đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span class="style2" style="mso-ansi-language: EN-US">Ngày 21/4/2010, Đảng bộ bộ phận khối Phong trào Thành Đoàn tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ I (2010 - 2015), đánh giá tổng kết hoạt động giai đoạn lâm thời (2009 - 2010), đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015.</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; font-size: 10pt;"> Trong giai đoạn lâm thời (tháng 5/2009 - 3/2010), Đảng bộ bộ phận khối Phong trào Thành Đoàn đã phát huy vai trò gương mẫu của Đảng viên, tập trung lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan chuyên trách Thành Đoàn, góp phần rất quan trọng trong việc tổ chức thành công chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2009 và quý 1/2010.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; font-size: 10pt;"> Về công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảng viên, cán bộ, công nhân viên cơ quan chuyên trách Thành Đoàn đã hoàn thành tốt chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của các Ban - Trung tâm Thành Đoàn, góp phần vào việc giữ vững danh hiệu Xuất sắc dẫn đầu cả nước của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; font-size: 10pt;"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; font-size: 10pt;"> <img alt="" height="352" src="test.jpg" width="500" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; font-size: 10pt; color: #808080;"> <em>Diễn đàn hiến kế cho Đảng chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Phong trào Thành Đoàn</em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; font-size: 10pt;"> Từ đầu năm 2010 đến nay, Đảng viên của Khối Phong trào đã giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động trọng tâm như Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố lần thứ VI, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2009, Đại hội Hội Sinh viên Thành phố lần thứ IV, hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán, hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tháng Thanh niên 2010 - chủ đề “Thanh niên thành phố hành động vì môi trường”, đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; font-size: 10pt;"> Lực lượng Đảng viên trẻ đóng vai trò rất quan trọng trong việc xung kích thực hiện những nhiệm vụ khó, đóng góp những ý tưởng sáng tạo, phát hiện những mô hình - giải pháp hay của cơ sở để tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn. Hầu hết các Đảng viên trẻ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công tác Đoàn, bản lĩnh trong nhận thức chính trị, ý thức rõ về việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị… Các đồng chí Đảng viên trẻ được đề bạt làm lãnh đạo các Ban - Trung tâm cũng đã thể hiện tốt vai trò trên cương vị mới. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; font-size: 10pt;"> Hưởng ứng chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2010, đồng thời phát huy vai trò của Đảng viên, Công Đoàn viên, Đoàn viên trong việc gương mẫu, xung kích thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, Đảng ủy Khối Phong trào đã phát động các chi bộ, Công Đoàn, chi Đoàn đăng ký thực hiện 15 công trình thanh niên gắn liền với nhiệm vụ của các Ban - Trung tâm, cơ quan chuyên trách Thành Đoàn. Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn cũng đã tổ chức báo cáo chuyên đề “Xây dựng xã hội học tập” và chỉ đạo Liên chi Đoàn tổ chức báo cáo chuyên đề “Bản đồ tư duy” cho cán bộ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn để mở rộng sự hiểu biết, nâng cao khả năng tham mưu, tổ chức công việc của cán bộ Thành Đoàn. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> &nbsp;</p> <table class="style1" style="width: 100%"> <tr> <td> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> <span style="mso-bidi-font-style: normal"> <span class="style2" lang="VI">Ngày 19/5/2009, Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn đã quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Khối Phong trào Thành Đoàn và chỉ định Đảng ủy gồm 5 đồng chí. </span> <span class="style2" style="mso-ansi-language: EN-US">Hiện nay </span> <span class="style2" lang="VI">Đảng bộ có 7 chi bộ (Văn phòng 1, Văn phòng 2, Phong trào 1, Phong trào 2, Xây dựng Đoàn 1, Xây dựng Đoàn 2, Trường học), </span> <span class="style2" style="mso-ansi-language: EN-US">với </span> <span class="style2" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US"> 64 Đảng viên (60 Đảng viên chính thức và 4 Đảng viên dự bị), </span> <span class="style2" lang="VI">công tác tại 12 Ban - Trung tâm cơ quan chuyên trách Thành Đoàn. Tính đến tháng 3/2010, Khối Phong trào Thành Đoàn có 19 Đoàn viên ưu tú và 3 Công Đoàn viên ưu tú.</span><span class="style2" lang="VI" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> <span style="mso-bidi-font-style: normal"> <span class="style2" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US"> Trong năm 2009, kết quả thi đua đã phản ánh vai trò gương mẫu, nòng cốt của các đồng chí Đảng viên trong phong trào thi đua lao động của cơ quan chuyên trách Thành Đoàn: có 06 Đảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua trên tổng số 6 chiến sĩ thi đua của cơ quan (chiếm tỷ lệ 100%); có 41 Đảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trên tổng số 54 Lao động tiên tiến của cơ quan (chiếm tỷ lệ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>61,2%), có 11 trên tổng số 12 Ban - Trung tâm đạt danh hiệu Xuất sắc (chiếm tỷ lệ 91,7%).</span></span></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; font-size: 10pt;"> Về công tác chính trị tư tưởng, các chi bộ đã triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Đảng viên Khối Phong trào đã nghiêm túc thực hiện Sổ tay đăng ký các nội dung thực hiện cuộc vận động theo chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn. Các chi bộ chọn lọc và giới thiệu các bài viết về tấm gương của Bác trong sinh hoạt chi bộ định kỳ; một số chi bộ đã chủ động tổ chức các cuộc thi, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Bác. Liên chi Đoàn Khối Phong trào thường xuyên giới thiệu các mẫu chuyện về cuộc đời, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bảng tin cơ quan, trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; font-size: 10pt;"> Đảng viên Khối Phong trào Thành Đoàn tham gia khá tốt các lớp học tập, nghiên cứu Nghị quyết, chuyên đề do Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn, Đảng ủy Khối Dân - Chính -Đảng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Đa số cán bộ - công nhân viên cơ quan Thành Đoàn ổn định về tư tưởng với sự phối hợp theo dõi, quan tâm kịp thời của chi ủy, lãnh đạo Ban - Trung tâm, Công Đoàn, chi Đoàn. Tuy thời gian đầu do Đảng bộ mới thành lập nên đôi lúc chưa kịp thời nhưng càng về sau, các cấp ủy Đảng Khối Phong trào Thành Đoàn càng thông tin thường xuyên hơn cho Thủ trưởng cơ quan, Thường trực Thành Đoàn tình hình tư tưởng của cán bộ - công nhân viên cơ quan Thành Đoàn để có giải pháp ổn định, định hướng kịp thời. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> <span class="style2" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US"> Bên cạnh đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo 2 đoàn thể với kết quả: </span> <span class="style2" lang="VI">Liên chi Đoàn được Đoàn cơ quan Thành Đoàn đánh giá có sự chuyển biến tích cực trong 6 tháng cuối năm 2009</span><span style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-language: EN-US"> </span><span class="style2" style="mso-ansi-language: EN-US">với </span> <span class="style2" lang="VI">5 chi Đoàn xếp loại Mạnh</span><span class="style2" style="mso-ansi-language: EN-US">, </span><span class="style2" lang="VI">1 chi Đoàn xếp loại Khá trong năm 2009</span><span class="style2" style="mso-ansi-language: EN-US">;</span><span lang="VI" style="font-size: 13.0pt"> </span><span class="style2" lang="VI">Công Đoàn Khối Phong trào được xếp loại Vững mạnh Xuất sắc</span><span class="style2" lang="VI" style="mso-ansi-language: EN-US"> </span><span class="style2" lang="VI">năm 2009. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-ansi-language: EN-US; font-size: 10pt;"> <strong>MỸ ĐỨC</strong><o:p></o:p></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;