Đại hội Đảng bộ bộ phận khối Phong trào Thanh Đoàn thành công tốt đẹp

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta content="en-us" http-equiv="Content-Language" /> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <title>Đại hội Đảng bộ bộ phận khối Pho</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; } .style1 { background-color: #D5F1FF; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue">Đại hội Đảng bộ bộ phận khối Phong trào Thanh Đoàn thành công tốt đẹp<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt"><o:p> &nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Ngày 21/4/2010, Đại hội đảng viên Đảng bộ bộ phận khối Phong trào Thành Đoàn nhiệm kỳ I (2010 - 2015) đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Đảng bộ giai đoạn lâm thời (2009 - 2010), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 5 đồng chí, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 23 đồng chí.<o:p></o:p></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> Đại hội xác định mục tiêu trong 35 năm tới là xây dựng Đảng bộ bộ phận Khối phong trào Thành Đoàn trong sạch vững mạnh, lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, đoàn kết thống nhất nội bộ, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chính trị tư tưởng, năng lực, phẩm chất đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, làm tốt công tác vận động quần chúng của đảng viên và các chi bộ. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> <img alt="" height="318" src="test1.jpg" width="500" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #808080;"> <em>Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Khối Phong trào Thành Đoàn nhiệm kỳ I (2010 - 2015) ra mắt nhận nhiệm vụ </em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p> &nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> Đại hội cũng đề ra mục tiêu góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần VIII (2007 - 2012) và lần IX (2012 - 2017); thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Khối Phong trào Thành Đoàn, tham gia thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015; Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p> &nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> Một mục tiêu nữa là tăng cường công tác nắm bắt dư luận, l<span style="mso-bidi-font-weight: bold">ãnh đạo công tác tư tưởng của đảng viên và quần chúng. Có giải pháp thiết thực triển khai thực hiện cuộc vận động </span>“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần nâng cao hiệu quả lao động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan chuyên trách Thành Đoàn.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p> &nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ bộ phận khối Phong trào Thành Đoàn trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức cho đảng viên thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung công tác xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên mới và lãnh đạo hai đoàn thể. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p> &nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của Đảng bộ bộ phận khối Phong trào trong giai đoạn lâm thời, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tập trung đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai tổ chức thực hiện sâu rộng đến các chi bộ và đảng viên; tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p> &nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận khối Phong trào Thành Đoàn nhiệm kỳ I (2010 - 2015) gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn gồm 16 đại biểu chính thức và 7 đại biểu dự khuyết.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> &nbsp;</p> <table style="width: 100%"> <tr> <td class="style1"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span style="mso-bidi-font-style: normal">Chỉ tiêu hàng năm<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> <span style="mso-bidi-font-style: normal">- Phấn đấu đạt tiêu chuẩn Đảng bộ bộ phận trong sạch vững mạnh. Mỗi năm có ít nhất 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> <span style="mso-bidi-font-style: normal">- Kết nạp 10 đảng viên mới và 70% chi bộ có đảng viên mới kết nạp. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> <span style="mso-bidi-font-style: normal">- Lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan giữ vững danh hiệu xuất sắc.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> <span style="mso-bidi-font-style: normal">- Phấn đấu 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm tư cách bị xử lý kỷ luật.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> <span style="mso-bidi-font-style: normal">- 100% Đảng viên tham gia các lớp học tập Nghị quyết của Đảng; có ít nhất 50% Đảng viên đăng ký học thêm 1 loại hình học tập nhằm tăng cường nghiệp vụ chuyên môn.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p> &nbsp;</o:p></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> <strong>MỸ ĐỨC</strong></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;