Đại hội Đoàn Cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ XV (2010 - 2012)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta content="en-us" http-equiv="Content-Language" /> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <title>Đại hội Đoàn Cơ quan Thành Đoàn</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; } .style1 { text-align: justify; } .style2 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style3 { font-size: 10pt; } .style4 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; } </style> </head> <body> <div class="style1"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"> <span style="mso-bidi-font-size: 14.0pt;color:blue" class="style4">Đại hội Đoàn Cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ XV (2010 - 2012)</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt"> <b style="mso-bidi-font-weight:normal"> <span style="mso-bidi-font-size: 14.0pt" class="style3"><span class="style2">Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Thành Đoàn lần thứ XV (2010 - 2012) sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/5/2010 tại Hội trường Thành Đoàn. </span></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt"> <span style="mso-bidi-font-size:14.0pt" class="style3"><span class="style2">Đại hội sẽ tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ XIV (2007 - 2010), thảo luận, quyết định phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ XV (2010 - 2012) gắn với nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên khối cơ quan Thành Đoàn. </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt"> <span style="mso-bidi-font-size:14.0pt" class="style3"><span class="style2">Đại hội cũng sẽ bầu Ban chấp hành Đoàn Cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ XV (2010 - 2012), biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ XIV (2007 - 2010). </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt"> <span style="mso-bidi-font-size:14.0pt" class="style3"><span class="style2">Trước đó, nhiều hoạt động tuyên truyền về các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Cơ quan Thành Đoàn lần thứ XV; nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị như thực hiện Công trình cải tạo mở rộng bia tưởng niệm liệt sĩ tại Khu căn cứ Núi Dinh; các hoạt động Hội diễn văn nghệ, diễn đàn nếu tôi là đai biểu Đoàn cơ quan,… đã tạo thành đợt hoạt động chính trị sôi động, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên cơ quan Thành Đoàn và các hoạt động đó cũng gắn liền với việc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010), 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2010) và Tháng Thanh niên 2010, 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010), 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), tăng cường công tác giáo dục truyền thống của Đảng, đất nước và thành phố, truyền thống vẻ vang của Thành Đoàn TP.HCM.</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt"> <o:p><span class="style2"><strong>THIÊN THANH</strong></span></o:p></p> </div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt;"><o:p> &nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; mso-bidi-font-size: 14.0pt; font-size: 10pt;"><o:p> &nbsp;</o:p></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;