Phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của đảng viên

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta content="en-us" http-equiv="Content-Language" /> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <title>Phát huy vai trò nòng cốt</title> <style type="text/css"> .style1 { margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style2 { text-align: justify; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style3 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style4 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; } .style5 { text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style6 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style7 { text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style8 { text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style9 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #0000FF; } .style10 { text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style11 { margin-top: 0; margin-bottom: 0; background-color: #DFEFFF; } .style12 { text-align: right; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } </style> </head> <body> <div class="style5"> <p class="style8"><b style=""><span class="style9">Phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của đảng viên</span></b></p> <p class="style7">&nbsp;</p> <p class="style2"><b style=""><span class="style3"><span class="style4">Ngày 22/5/2010, Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII (2010 - 2015), tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XII (2005 - 2010), thảo luận và đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn 2010 - 2015.</span><br class="style4" /> </span></b><br class="style6" /> <span class="style6">Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thành Đoàn, tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ XIII (2010 - 2015). Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu gồm 11 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng thành phố.</span><o:p></o:p><b style=""><span class="style3"><br class="style4" /> <br class="style4" /> <span class="style4">Kết nạp 103 đảng viên mới</span><o:p><br class="style4" /> <br class="style4" /> </o:p></span></b><span class="style3"><span class="style4">Trong 5 năm qua, Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn đã </span> <span class="style4" style="color: black;">tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ở khối phong trào, đảng viên, cán bộ, công nhân viên triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Thành Đoàn gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần VIII (2007 - 2012), tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” rộng rãi trong đoàn viên thanh thiếu nhi; </span><span class="style4">tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động gắn với chủ đề của từng năm, tích cực</span><span style="color: black;"> <span class="style4">tham gia hoạt động và chỉ đạo công tác tại cơ sở, tăng cường cùng cơ sở tổ chức hoạt động, tìm kiếm, phát hiện những mô hình, giải pháp hoạt động hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Kết quả đến cuối năm 2009, tỷ lệ tập hợp thanh niên đã đạt 48,2%, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tiếp tục giữ vững là đơn vị xuất sắc của cả nước. </span></span></span></p> <p class="style7">&nbsp;</p> <p class="style10"><img alt="" height="366" src="test.jpg" width="500" /></p> <p class="style7">&nbsp;</p> <p class="style2"><span class="style6" style="color: black;">Ở khối đơn vị sự nghiệp, đảng viên luôn khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt trong việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại từng đơn vị. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều sản phẩm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn cho thanh thiếu nhi, định hướng lối sống, thẩm mỹ, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn, đó là: việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lịch sử trong thanh thiếu nhi Thành phố như cuộc vận động “Thanh niên Việt, học sử Việt” của Nhà Văn hóa Thanh niên, cuộc thi Tự hào Sử Việt của báo Tuổi Trẻ; tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi thông qua các chuyến dã ngoại, du khảo, trại hè... của các đơn vị Nhà Thiếu nhi, Nhà Văn hoá Thanh niên, Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi, báo Tuổi Trẻ, báo Khăn quàng đỏ; các loạt bài hướng độc giả vào những vấn đề thiết thực trong cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; kỷ niệm chiến thắng Điện Biên phủ, 50 năm ngày mở đường Trường Sơn, vì nghĩa tình biên giới, biển đảo, c</span><span class="style6">ông tác tuyên dương điển hình tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. </span> <span style="color: black;"><o:p></o:p></span> <span class="style3" style="color: black;"><br class="style4" /> <br class="style4" /> <span class="style4">Khối doanh nghiệp tổ chức thực hiện thành công việc chuyển đổi doanh nghiệp, cổ phần hóa 05 doanh nghiệp và chuyển đổi 02 đơn vị thành Công ty</span></span><span class="style3"><span class="style4"> TNHH một thành viên. Các chi bộ Đảng nhanh chóng thích ứng với tình hình hình mới, ổn định hoạt động, tham gia cùng Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám Đốc lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm đã đạt những hiệu quả thiết thực góp phần làm tăng lợi nhuận của công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động. </span><span style="color: black;"> <span class="style4">Tuy nhiên, do tình hình kinh tế chung của Thành phố có nhiều khó khăn, phương thức sản xuất kinh doanh của một số đơn vị có vốn của Thành Đoàn chưa chuyển biến kịp tình hình nên một vài đơn vị doanh nghiệp có vốn Thành Đoàn có bước phát triển chậm, ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập người lao động của đơn vị doanh nghiệp. </span> <o:p><br class="style4" /> <br class="style4" /> </o:p></span><span class="style4">Về công tác </span> <span class="style4" style="color: black;">xây dựng Đảng, Đảng ủy thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo các chi bộ giữ được nề nếp sinh hoạt định kỳ với tỉ lệ đảng viên sinh hoạt định kỳ đạt trên 90%. </span><span class="style4">Nét mới trong công tác phát triển Đảng trong những năm qua là công tác tạo nguồn phát triển Đảng được đầu tư đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp: Đảng ủy đã tổ chức 05 lần tổ chức đối thoại, gặp gỡ quần chúng ưu tú; duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “Những người Cộng sản trẻ”; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 172 cảm tình Đảng; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ, Đảng ủy cơ quan và Ban Tổ chức Đảng ủy khối trong công tác thực hiện hồ sơ phát triển Đảng viên mới; phân công trách nhiệm cụ thể việc theo dõi, giáo dục, hỗ trợ quần chúng ưu tú cho các đoàn thể, đảng viên, chi bộ. Trong những năm qua, Đảng ủy cơ quan đã xem xét 136 hồ sơ của người xin vào Đảng, đề nghị Đảng ủy khối sưu tra bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác phát triển Đảng 124 hồ sơ, kết nạp 103 </span> <span style="color: black;"><span class="style4">đảng viên mới.</span><br class="style4" /> <br class="style4" /> </span><o:p></o:p></span><b style=""><span class="style6">Phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của đảng viên<o:p></o:p></span></b><span class="style3"><br class="style4" /> <br class="style4" /> <span class="style4">Đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của các chi bộ, đảng viên trong các lĩnh vực công tác, luôn chủ động trong hoạt động phong trào, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến, hiến kế góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.</span><o:p><br class="style4" /> <br class="style4" /> </o:p><span class="style4">Đối với khối phong trào, vận động cán bộ, đảng viên khối phong trào phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát cơ sở, tìm hướng đi mới, phù hợp cho phong trào từ cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn đặc biệt là cấp phường xã, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.Tranh thủ các nguồn lực xã hội, vận động đoàn viên, thanh niên tổ chức, thực hiện các nội dung, công trình, đề án, chỉ tiêu do Đại hội Đoàn thành phố lần VIII đề ra. Tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên khối phong trào vừa tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại Ban - Trung tâm, vừa phải gắn kết với các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, hiểu truyền thống cơ quan Thành Đoàn để cùng xây dựng cơ quan Thành Đoàn ngày càng vững mạnh.</span></span></p> <p class="style2">&nbsp;</p> <p class="style8"> <o:p><img alt="" height="334" src="test1.jpg" width="500" /></o:p></p> <p class="style8" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(128, 128, 128);"> <o:p><em>Ra mắt Ban Chấp hành <span class="style3">Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ XIII (2010 - 2015)</span></em></o:p></p> <p class="style7">&nbsp;</p> <p class="style2"><span class="style4">Đối với khối sự nghiệp, tiếp tục phát huy thế mạnh trong giai đoạn (2005 - 2007), tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đầu tư nâng chất các chương trình, sản phẩm văn hoá, thực hiện tốt chức năng giáo dục chính trị tư tưởng của các đơn vị sự nghiệp của Thành Đoàn. Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa sinh viên, Nhà Thiếu nhi thành phố, Trường Đoàn, Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi thành phố, Hãng phim Trẻ, khối Báo chí - Xuất bản… tiếp tục tập trung nâng chất, mở rộng phạm vi hoạt động để góp phần đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong giai đoạn tới, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ cơ sở, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn. </span> <o:p><br class="style4" /> <br class="style4" /> </o:p><span class="style4">Đối với khối doanh nghiệp, tăng cường sự lãnh đạo, định hướng, vận động, tuyên truyền của Đảng đối với các doanh nghiệp, phát huy vai trò chi ủy và cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ đại diện sở hữu vốn Thành Đoàn có trách nhiệm bảo toàn và phát huy nguồn vốn được giao. Thực hiện tốt quy chế về công tác cán bộ được phân công làm đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Thành Đoàn. Tập trung chỉ đạo các chi ủy lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức trong đơn vị, đảm bảo việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, đảm bảo giải quyết hài hoà lợi ích giữa người lao động, doanh nghiệp và Nhà nước. </span></p> <p class="style2">&nbsp;</p> </div> <table class="style11" style="width: 100%;"> <tr> <td> <p class="style1" style="text-align: justify;"><b style=""> <span class="style6">Các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ XIII (2010 - 2015)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="style1" style="text-align: justify;"> <o:p></o:p></p> <p class="style1" style="text-align: justify;"><span style=""> <span class="style6">- Phấn đấu đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Mỗi năm có ít nhất 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. <o:p></o:p></span></span></p> <p class="style1" style="text-align: justify;"><span style=""> <span class="style6">- Kết nạp 100 đảng viên mới và 70% chi bộ có đảng viên mới kết nạp. Trong đó có ít nhất 20% đảng viên mới kết nạp là công nhân, phóng viên, biên tập viên và 70% là từ đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh<o:p></o:p></span></span></p> <p class="style1" style="text-align: justify;"><span style=""> <span class="style6">- Lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan giữ vững danh hiệu xuất sắc.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="style1" style="text-align: justify;"><span style=""> <span class="style3"><span class="style4">- Phấn đấu 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hạn chế</span><span class="style4" style="">&nbsp; </span><span class="style4">mức thấp nhất đảng viên vi phạm tư cách bị xử lý kỷ luật.</span><o:p></o:p></span></span></p> <p class="style1" style="text-align: justify;"><span style=""> <span class="style6">- Trên 80% các đồng chí đảng viên khối báo chí, xuất bản, các Nhà văn hóa và cơ quan chuyên trách Thành Đoàn có trình độ trung cấp chính trị và tương đương trở lên. 100% cán bộ lãnh đạo quản lý tại các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị và tương đương trở lên.<o:p></o:p></span></span></p> </td> </tr> </table> <p class="style6" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="style12" style="font-size: 10pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> <strong>MỸ ĐỨC - Ảnh: TỪ MINH</strong></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;