Thủ lĩnh sinh viên 2015 –Thủ lĩnh hội nhập

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 15/11, Lễ khai mạc Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; Lần III &ndash; Năm 2015 đ&atilde; diễn ra tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. HCM. Hội thi thu h&uacute;t sự tham gia của 1.241 c&aacute;n bộ, hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n đến từ 45 trường đại học, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 3 Hội thi được Hội sinh vi&ecirc;n VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức với mong muốn tạo điều kiện để c&aacute;n bộ Hội giao lưu, học hỏi v&agrave; r&egrave;n luyện. Điểm mới của Hội thi năm nay l&agrave; x&aacute;c định nội dung chủ đề &ldquo;Thủ lĩnh hội nhập trong xuy&ecirc;n suốt c&aacute;c v&ograve;ng thi gắn với bối cảnh VIệt Nam chuẩn bị gia nhập v&agrave;o Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau Lễ khai mạc, c&aacute;c th&iacute; sinh bước v&agrave;o v&ograve;ng loại dưới h&igrave;nh thức thi trắc nghiệm kiến thức x&atilde; hội, lịch sử v&agrave; kiến thức Hội. Với 55 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm, BTC sẽ chọn ra 100 bạn th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất để tham gia v&ograve;ng 2 mang t&ecirc;n &ldquo;Khẳng định&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, tại Lễ khai mạc c&ograve;n c&oacute; hoạt động t&ocirc; m&agrave;u, gh&eacute;p tranh lớn nhất về Hội Sinh vi&ecirc;n, thể hiện những đức t&iacute;nh tốt đẹp của sinh vi&ecirc;n Việt Nam do c&aacute;c bạn th&iacute; sinh thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin, ảnh: TUYẾT VY - NGỌC PHONG</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;