Thủ lĩnh sinh viên 2015 –Thủ lĩnh hội nhập

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 15/11, Lễ khai mạc Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; Lần III &ndash; Năm 2015 đ&atilde; diễn ra tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. HCM. Hội thi thu h&uacute;t sự tham gia của 1.241 c&aacute;n bộ, hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n đến từ 45 trường đại học, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 3 Hội thi được Hội sinh vi&ecirc;n VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức với mong muốn tạo điều kiện để c&aacute;n bộ Hội giao lưu, học hỏi v&agrave; r&egrave;n luyện. Điểm mới của Hội thi năm nay l&agrave; x&aacute;c định nội dung chủ đề &ldquo;Thủ lĩnh hội nhập trong xuy&ecirc;n suốt c&aacute;c v&ograve;ng thi gắn với bối cảnh VIệt Nam chuẩn bị gia nhập v&agrave;o Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau Lễ khai mạc, c&aacute;c th&iacute; sinh bước v&agrave;o v&ograve;ng loại dưới h&igrave;nh thức thi trắc nghiệm kiến thức x&atilde; hội, lịch sử v&agrave; kiến thức Hội. Với 55 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm, BTC sẽ chọn ra 100 bạn th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất để tham gia v&ograve;ng 2 mang t&ecirc;n &ldquo;Khẳng định&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, tại Lễ khai mạc c&ograve;n c&oacute; hoạt động t&ocirc; m&agrave;u, gh&eacute;p tranh lớn nhất về Hội Sinh vi&ecirc;n, thể hiện những đức t&iacute;nh tốt đẹp của sinh vi&ecirc;n Việt Nam do c&aacute;c bạn th&iacute; sinh thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin, ảnh: TUYẾT VY - NGỌC PHONG</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;