Nguyễn Thị Mộng Quỳnh – Quyết tâm theo đuổi đam mê võ thuật

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015: </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Nguyễn Thị Mộng Quỳnh &ndash; Quyết t&acirc;m theo đuổi đam m&ecirc; v&otilde; thuật</strong></p> <p style="text-align: justify;">Đến với Taekwondo từ năm 9 tuổi, hiện nay, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh đang l&agrave; học sinh lớp 12A1.2, trường THPT Nguyễn Huệ (Quận 9) v&agrave; l&agrave; vận động vi&ecirc;n tuyến năng khiếu tập trung, thuộc Trung t&acirc;m huấn luyện v&agrave; thi đấu TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Được biết, Mộng Quỳnh l&agrave; vận động vi&ecirc;n duy nhất của Taekwondo Việt Nam (lứa tuổi 15-17) sở hữu đủ bộ Huy chương v&agrave;ng c&aacute;c giải V&ocirc; địch Taekwondo trẻ Thế giới, ch&acirc;u &Aacute;, Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; giải c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ quốc tế t&iacute;nh tới thời điểm hiện nay.</p> <p style="text-align: justify;">Với v&oacute;c d&aacute;ng nhỏ nhắn, hiền l&agrave;nh, gặp lần đầu, ắt hẳn nhiều người sẽ kh&ocirc;ng tin em l&agrave; một vận động vi&ecirc;n Teakwondo c&oacute; bề d&agrave;y th&agrave;nh t&iacute;ch rất đ&aacute;ng nể cho nền thể thao nước nh&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Đam m&ecirc; v&otilde; thuật từ nhỏ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Gần 9 năm gắn b&oacute;, Teakwondo đ&atilde; trở th&agrave;nh m&ocirc;n thể thao gắn liền với c&ocirc; g&aacute;i trẻ n&agrave;y. Nhắc tới Mộng Quỳnh &ndash; Ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một gương mặt trẻ đ&atilde; gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, khi kh&ocirc;ng chỉ tham gia c&aacute;c đấu trường trong nước, Quỳnh c&ograve;n vinh dự được tham gia c&aacute;c giải v&ocirc; địch Taekwondo khu vực ch&acirc;u &Aacute;, Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; cấp C&acirc;u lạc bộ Quốc tế.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Từ b&eacute;, em đ&atilde; rất đam m&ecirc; thể thao, đặc biệt l&agrave; v&otilde; thuật. Khi đến với Teakwondo, em vừa học hỏi được nhiều thứ, vừa cảm nhận đam m&ecirc; của m&igrave;nh dần được thực hiện. Ch&iacute;nh sự đam m&ecirc;, y&ecirc;u th&iacute;ch bộ m&ocirc;n n&agrave;y n&ecirc;n em lu&ocirc;n cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa. Với những g&igrave; em l&agrave;m được th&igrave; em nghĩ cũng sẽ c&oacute; người l&agrave;m được, n&ecirc;n với em kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave; đủ cả, em lu&ocirc;n cố gắng để c&oacute; thể ho&agrave;n thiện m&igrave;nh hơn&rdquo;, Mộng Quỳnh chia sẻ.</p> <p style="text-align: justify;">Những ng&agrave;y đầu gắn b&oacute; với thể thao, c&ograve;n nhiều bỡ ngỡ, Quỳnh đ&atilde; phải cố gắng rất nhiều. V&igrave; c&ograve;n đi học n&ecirc;n rất hạn chế thời gian luyện tập, việc học l&agrave; ch&iacute;nh n&ecirc;n rảnh khi n&agrave;o th&igrave; Quỳnh lại đến trung t&acirc;m để tập luyện khi ấy. Cứ thế, đều đặn mỗi ng&agrave;y em dần tiến bộ l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Lần đầu ti&ecirc;n khi em biết tin m&igrave;nh được chọn để tham gia thi đấu quốc tế, em thật sự vỡ &ograve;a trong hạnh ph&uacute;c. Đ&acirc;y vừa l&agrave; cơ hội rất tốt để em c&oacute; thể khẳng định được khả năng của m&igrave;nh, nhưng đ&oacute; cũng l&agrave; th&aacute;ch thức rất lớn đ&ograve;i hỏi em phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa&rdquo;, Quỳnh bồi hồi kể lại.</p> <p style="text-align: justify;">Với Quỳnh, c&ocirc; bạn trẻ cho rằng thi đấu ở đ&acirc;u kh&ocirc;ng quan trọng, quan trọng l&agrave; m&igrave;nh l&agrave;m được g&igrave;, m&igrave;nh thể hiện ra sao v&agrave; được mọi người ủng hộ, đ&oacute;n nhận như thế n&agrave;o. D&ugrave; l&agrave; thi đấu ở trung t&acirc;m, ở trường hay ở c&aacute;c s&acirc;n chơi thể thao quốc tế, em đều cố gắng luyện tập v&agrave; thi đấu hết m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Mới đ&acirc;y nhất tại giải v&ocirc; địch Taekwondo Trẻ v&agrave; Cadet ch&acirc;u &Aacute; năm 2015, c&ocirc; g&aacute;i trẻ n&agrave;y đ&atilde; mang về cho thể thao nước nh&agrave;: 1 Huy chương v&agrave;ng nội dung đ&ocirc;i nam nữ lứa tuổi U17 v&agrave; 1Huy chương bạc nội dung c&aacute; nh&acirc;n nữ quyền s&aacute;ng tạo.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Theo đuổi đam m&ecirc; nhưng kh&ocirc;ng coi nhẹ việc học</strong></p> <p style="text-align: justify;">Khi đang l&agrave; một học sinh, việc học lu&ocirc;n phải đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, đặc biệt l&agrave; đang ở những ng&agrave;y cuối cấp 3, &aacute;p lực của việc học h&agrave;nh lại c&agrave;ng lớn. V&igrave; lẽ đ&oacute;, đ&ograve;i hỏi Quỳnh phải nỗ lực hơn rất nhiều so với bạn b&egrave; đồng trang lứa.</p> <p style="text-align: justify;">Để c&oacute; được những th&agrave;nh quả đ&aacute;ng tự h&agrave;o như vậy l&agrave; c&ocirc;ng sức của cả một qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu, tập luyện đầy gian khổ: &ldquo;Nhiều h&ocirc;m tan học về l&agrave; em phải đi tập v&otilde; lu&ocirc;n, về đến nh&agrave; l&agrave; đ&atilde; 22h, mệt lắm nhưng vẫn phải r&aacute;ng học b&agrave;i v&agrave; l&agrave;m b&agrave;i tập của trường cho xong mới y&ecirc;n t&acirc;m đi ngủ&rdquo;, Quỳnh t&acirc;m sự.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&iacute;nh v&igrave; c&oacute; quyết t&acirc;m v&agrave; &yacute; thức học tập tự gi&aacute;c như vậy n&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong thể thao, kết quả học tập của Quỳnh cũng thật đ&aacute;ng kh&acirc;m phục, đ&oacute; l&agrave; năm học 2012 - 2013 em đạt danh hiệu học sinh giỏi v&agrave; được tuyển thẳng v&agrave;o lớp 10 với số điểm x&eacute;t tuyển tuyệt đối: 44/44.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc; Phạm Thị Ho&agrave;i Thanh (gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhi&ecirc;m lớp 12A1.2) cho biết : &ldquo;Quỳnh l&agrave; c&ocirc; b&eacute; c&oacute; &yacute; thức tự gi&aacute;c rất cao v&agrave; lu&ocirc;n c&oacute; sự nỗ lực, cố gắng trong học tập. Học ở lớp c&oacute; g&igrave; chưa hiểu, em lu&ocirc;n chủ động hỏi bạn b&egrave;, thầy c&ocirc; để th&ocirc;ng suốt mới th&ocirc;i. Tuy việc tập luyện thể thao, thi đấu kh&aacute; bận nhưng chưa bao giờ em để ảnh hưởng đến việc học, bản th&acirc;n lu&ocirc;n l&agrave; học sinh gương mẫu v&agrave; c&oacute; học lực rất kh&aacute;&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh việc học tập ở trường, Mộng Quỳnh &nbsp;c&ograve;n rất t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, Hoa phượng đỏ tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</p> <p style="text-align: right;"><strong>MỸ NƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;