Nguyễn Thị Mộng Quỳnh – Quyết tâm theo đuổi đam mê võ thuật

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015: </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Nguyễn Thị Mộng Quỳnh &ndash; Quyết t&acirc;m theo đuổi đam m&ecirc; v&otilde; thuật</strong></p> <p style="text-align: justify;">Đến với Taekwondo từ năm 9 tuổi, hiện nay, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh đang l&agrave; học sinh lớp 12A1.2, trường THPT Nguyễn Huệ (Quận 9) v&agrave; l&agrave; vận động vi&ecirc;n tuyến năng khiếu tập trung, thuộc Trung t&acirc;m huấn luyện v&agrave; thi đấu TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Được biết, Mộng Quỳnh l&agrave; vận động vi&ecirc;n duy nhất của Taekwondo Việt Nam (lứa tuổi 15-17) sở hữu đủ bộ Huy chương v&agrave;ng c&aacute;c giải V&ocirc; địch Taekwondo trẻ Thế giới, ch&acirc;u &Aacute;, Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; giải c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ quốc tế t&iacute;nh tới thời điểm hiện nay.</p> <p style="text-align: justify;">Với v&oacute;c d&aacute;ng nhỏ nhắn, hiền l&agrave;nh, gặp lần đầu, ắt hẳn nhiều người sẽ kh&ocirc;ng tin em l&agrave; một vận động vi&ecirc;n Teakwondo c&oacute; bề d&agrave;y th&agrave;nh t&iacute;ch rất đ&aacute;ng nể cho nền thể thao nước nh&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Đam m&ecirc; v&otilde; thuật từ nhỏ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Gần 9 năm gắn b&oacute;, Teakwondo đ&atilde; trở th&agrave;nh m&ocirc;n thể thao gắn liền với c&ocirc; g&aacute;i trẻ n&agrave;y. Nhắc tới Mộng Quỳnh &ndash; Ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một gương mặt trẻ đ&atilde; gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, khi kh&ocirc;ng chỉ tham gia c&aacute;c đấu trường trong nước, Quỳnh c&ograve;n vinh dự được tham gia c&aacute;c giải v&ocirc; địch Taekwondo khu vực ch&acirc;u &Aacute;, Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; cấp C&acirc;u lạc bộ Quốc tế.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Từ b&eacute;, em đ&atilde; rất đam m&ecirc; thể thao, đặc biệt l&agrave; v&otilde; thuật. Khi đến với Teakwondo, em vừa học hỏi được nhiều thứ, vừa cảm nhận đam m&ecirc; của m&igrave;nh dần được thực hiện. Ch&iacute;nh sự đam m&ecirc;, y&ecirc;u th&iacute;ch bộ m&ocirc;n n&agrave;y n&ecirc;n em lu&ocirc;n cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa. Với những g&igrave; em l&agrave;m được th&igrave; em nghĩ cũng sẽ c&oacute; người l&agrave;m được, n&ecirc;n với em kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave; đủ cả, em lu&ocirc;n cố gắng để c&oacute; thể ho&agrave;n thiện m&igrave;nh hơn&rdquo;, Mộng Quỳnh chia sẻ.</p> <p style="text-align: justify;">Những ng&agrave;y đầu gắn b&oacute; với thể thao, c&ograve;n nhiều bỡ ngỡ, Quỳnh đ&atilde; phải cố gắng rất nhiều. V&igrave; c&ograve;n đi học n&ecirc;n rất hạn chế thời gian luyện tập, việc học l&agrave; ch&iacute;nh n&ecirc;n rảnh khi n&agrave;o th&igrave; Quỳnh lại đến trung t&acirc;m để tập luyện khi ấy. Cứ thế, đều đặn mỗi ng&agrave;y em dần tiến bộ l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Lần đầu ti&ecirc;n khi em biết tin m&igrave;nh được chọn để tham gia thi đấu quốc tế, em thật sự vỡ &ograve;a trong hạnh ph&uacute;c. Đ&acirc;y vừa l&agrave; cơ hội rất tốt để em c&oacute; thể khẳng định được khả năng của m&igrave;nh, nhưng đ&oacute; cũng l&agrave; th&aacute;ch thức rất lớn đ&ograve;i hỏi em phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa&rdquo;, Quỳnh bồi hồi kể lại.</p> <p style="text-align: justify;">Với Quỳnh, c&ocirc; bạn trẻ cho rằng thi đấu ở đ&acirc;u kh&ocirc;ng quan trọng, quan trọng l&agrave; m&igrave;nh l&agrave;m được g&igrave;, m&igrave;nh thể hiện ra sao v&agrave; được mọi người ủng hộ, đ&oacute;n nhận như thế n&agrave;o. D&ugrave; l&agrave; thi đấu ở trung t&acirc;m, ở trường hay ở c&aacute;c s&acirc;n chơi thể thao quốc tế, em đều cố gắng luyện tập v&agrave; thi đấu hết m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Mới đ&acirc;y nhất tại giải v&ocirc; địch Taekwondo Trẻ v&agrave; Cadet ch&acirc;u &Aacute; năm 2015, c&ocirc; g&aacute;i trẻ n&agrave;y đ&atilde; mang về cho thể thao nước nh&agrave;: 1 Huy chương v&agrave;ng nội dung đ&ocirc;i nam nữ lứa tuổi U17 v&agrave; 1Huy chương bạc nội dung c&aacute; nh&acirc;n nữ quyền s&aacute;ng tạo.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Theo đuổi đam m&ecirc; nhưng kh&ocirc;ng coi nhẹ việc học</strong></p> <p style="text-align: justify;">Khi đang l&agrave; một học sinh, việc học lu&ocirc;n phải đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, đặc biệt l&agrave; đang ở những ng&agrave;y cuối cấp 3, &aacute;p lực của việc học h&agrave;nh lại c&agrave;ng lớn. V&igrave; lẽ đ&oacute;, đ&ograve;i hỏi Quỳnh phải nỗ lực hơn rất nhiều so với bạn b&egrave; đồng trang lứa.</p> <p style="text-align: justify;">Để c&oacute; được những th&agrave;nh quả đ&aacute;ng tự h&agrave;o như vậy l&agrave; c&ocirc;ng sức của cả một qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu, tập luyện đầy gian khổ: &ldquo;Nhiều h&ocirc;m tan học về l&agrave; em phải đi tập v&otilde; lu&ocirc;n, về đến nh&agrave; l&agrave; đ&atilde; 22h, mệt lắm nhưng vẫn phải r&aacute;ng học b&agrave;i v&agrave; l&agrave;m b&agrave;i tập của trường cho xong mới y&ecirc;n t&acirc;m đi ngủ&rdquo;, Quỳnh t&acirc;m sự.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&iacute;nh v&igrave; c&oacute; quyết t&acirc;m v&agrave; &yacute; thức học tập tự gi&aacute;c như vậy n&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong thể thao, kết quả học tập của Quỳnh cũng thật đ&aacute;ng kh&acirc;m phục, đ&oacute; l&agrave; năm học 2012 - 2013 em đạt danh hiệu học sinh giỏi v&agrave; được tuyển thẳng v&agrave;o lớp 10 với số điểm x&eacute;t tuyển tuyệt đối: 44/44.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc; Phạm Thị Ho&agrave;i Thanh (gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhi&ecirc;m lớp 12A1.2) cho biết : &ldquo;Quỳnh l&agrave; c&ocirc; b&eacute; c&oacute; &yacute; thức tự gi&aacute;c rất cao v&agrave; lu&ocirc;n c&oacute; sự nỗ lực, cố gắng trong học tập. Học ở lớp c&oacute; g&igrave; chưa hiểu, em lu&ocirc;n chủ động hỏi bạn b&egrave;, thầy c&ocirc; để th&ocirc;ng suốt mới th&ocirc;i. Tuy việc tập luyện thể thao, thi đấu kh&aacute; bận nhưng chưa bao giờ em để ảnh hưởng đến việc học, bản th&acirc;n lu&ocirc;n l&agrave; học sinh gương mẫu v&agrave; c&oacute; học lực rất kh&aacute;&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh việc học tập ở trường, Mộng Quỳnh &nbsp;c&ograve;n rất t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, Hoa phượng đỏ tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</p> <p style="text-align: right;"><strong>MỸ NƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;