Khai mạc “Tiếng hát sinh viên toàn quốc” khu vực miền Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi kết th&uacute;c v&ograve;ng sơ khảo khu vực miền Bắc v&agrave; miền Trung, tối 10/12 hội thi &ldquo;Tiếng h&aacute;t sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc&rdquo; đ&atilde; bắt đầu v&ograve;ng sơ khảo khu vực miền Nam. V&ograve;ng sơ khảo sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 10 &ndash; 13/12 tại trường Cao đẳng Văn h&oacute;a Nghệ thuật v&agrave; Du lịch S&agrave;i G&ograve;n. Đ&ecirc;m chung kết v&agrave; trao giải sẽ diễn ra v&agrave;o tối 13/12 ở c&ugrave;ng địa điểm tr&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;C&ugrave;ng tranh t&agrave;i năm nay l&agrave; 18 đội đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh ph&iacute;a Nam, trong đ&oacute; đa phần l&agrave; c&aacute;c trường tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh như: CĐ Văn h&oacute;a Nghệ thuật &amp; Du lịch S&agrave;i G&ograve;n (VHNT&amp;DL SG), ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH&nbsp; Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Văn h&oacute;a TP.HCM&hellip; C&aacute;c đội ở một số tỉnh kh&aacute;c l&agrave;: ĐH Cần Thơ, CĐ Sư phạm T&acirc;y Ninh. Hội đồng gi&aacute;m khảo v&ograve;ng sơ khảo miền Nam l&agrave; 6 nghệ sĩ, nhạc sĩ v&agrave; bi&ecirc;n đạo nổi tiếng, trong đ&oacute; c&oacute; cả nhạc sĩ k&igrave; cựu Ho&agrave;ng L&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau nghi thức khai mạc l&agrave; phần tr&igrave;nh diễn dự thi của bốn đội gồm: CĐ VHNT&amp;DL SG, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Văn h&oacute;a TP.HCM v&agrave; CĐ Sư phạm T&acirc;y Ninh. &Yacute; thức được t&iacute;nh chất cũng như quy m&ocirc; của hội thi, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; mang đến rất nhiều sắc m&agrave;u &acirc;m nhạc, &aacute;nh s&aacute;ng, c&ugrave;ng những đạo cụ v&agrave; nhiều m&agrave;n vũ đạo chuy&ecirc;n nghiệp. Từ h&igrave;nh ảnh anh l&iacute;nh hải qu&acirc;n biển đảo qu&ecirc; hương, đến ch&acirc;n dung những người gi&aacute;o vi&ecirc;n mang con chữ l&ecirc;n v&ugrave;ng cao, về v&ugrave;ng s&acirc;u, c&aacute;c đội như biến s&acirc;n khấu th&agrave;nh những bức tranh vẽ sống động của ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; s&acirc;n chơi tầm cỡ quốc gia, đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 14 &ldquo;Tiếng h&aacute;t sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc&rdquo; được Bộ Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo c&ugrave;ng Bộ Văn h&oacute;a &amp; Thể thao phối hợp với Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Ở v&ograve;ng sơ khảo khu vực, Ban tổ chức sẽ b&igrave;nh chọn v&agrave; trao 1 giải Nhất, 2 giải Nh&igrave; v&agrave; 3 giải Ba ở mỗi khu vực. Sau v&ograve;ng sơ loại, 20 đo&agrave;n xuất sắc nhất của cả 3 miền sẽ c&ugrave;ng tranh t&agrave;i ở v&ograve;ng chung khảo to&agrave;n quốc năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;