Nguyễn Thị Ánh viên – Cô gái vàng của thể thao Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Thị &Aacute;nh vi&ecirc;n &ndash; C&ocirc; g&aacute;i v&agrave;ng của thể thao Việt Nam</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vẻ ngo&agrave;i hiền l&agrave;nh v&agrave; c&oacute; phần hơi nh&uacute;t nh&aacute;t nhưng lại rất mạnh mẽ tr&ecirc;n &ldquo;đường đua xanh&rdquo;, Nguyễn Thị &Aacute;nh Vi&ecirc;n &ndash; c&ocirc; g&aacute;i v&agrave;ng của Bơi lội Việt Nam khiến nhiều người th&aacute;n phục bởi những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể tr&ecirc;n đấu trường quốc tế, tinh thần thi đấu ki&ecirc;n cường v&agrave; sự ch&acirc;n th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực từng ng&agrave;y</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được dạy bơi từ nhỏ v&agrave; dần dần trưởng th&agrave;nh qua những lần thi đấu c&aacute;c giải bơi từ cấp huyện đến th&agrave;nh phố, c&ocirc; g&aacute;i đến từ Cần Thơ bộc lộ những tố chất rất th&iacute;ch hợp cho m&ocirc;n bơi. Chia sẻ tại một buổi giao lưu với kh&aacute;n giả h&acirc;m mộ, &Aacute;nh Vi&ecirc;n t&acirc;m sự ch&acirc;n th&agrave;nh: &ldquo;Hồi tập bơi, &ocirc;ng nội chỉ cho &ocirc;m b&egrave; chuối nhưng nhớ người ta vẫn kể, &Aacute;nh Vi&ecirc;n b&egrave;n cho chuồn chuồn cắn lỗ rốn để mau biết bơi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng biết c&oacute; phải v&igrave; bị cắn qu&aacute; đau n&ecirc;n phải biết bơi cho nhanh hay bản chất thi&ecirc;n ph&uacute; m&agrave; tập 3 ng&agrave;y, c&ocirc; b&eacute; đ&atilde; biết đập ch&acirc;n v&agrave;o nước, bơi lũm chũm. Lớn l&ecirc;n một ch&uacute;t, dự c&aacute;c giải bơi cấp huyện, cấp tỉnh, &Aacute;nh Vi&ecirc;n cũng chưa h&igrave;nh dung ra tương lai sau n&agrave;y c&oacute; thể gắn b&oacute; với s&ocirc;ng nước cho đến ng&agrave;y gặp thầy Tuấn (Huấn luyện vi&ecirc;n Đặng Anh Tuấn) ở Trung t&acirc;m Huấn luyện Thể dục Thể thao TP.HCM.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;c với h&igrave;nh ảnh mạnh mẽ, quyết liệt tr&ecirc;n đường đua xanh, &Aacute;nh Vi&ecirc;n ngo&agrave;i đời giản dị, th&acirc;n thiện v&agrave; nhiều l&uacute;c thể hiện sự rụt r&egrave; đầy nữ t&iacute;nh. Ở lứa tuổi 20, &Aacute;nh Vi&ecirc;n dốc to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n lực v&agrave;o luyện tập, với mục ti&ecirc;u cao nhất l&agrave; c&oacute; được huy chương tại đấu trường Olympic. &ldquo;Phương ch&acirc;m thi đấu của t&ocirc;i l&agrave; kh&aacute;t khao chiến thắng v&agrave; qu&ecirc;n ngay chiến thắng. Khi bước ra thi đấu, t&ocirc;i lu&ocirc;n thể hiện sự quyết t&acirc;m gi&agrave;nh chiến thắng. Tuy nhi&ecirc;n, khi chạm tay về đ&iacute;ch rồi th&igrave; đ&oacute; l&agrave; một chiến thắng của qu&aacute; khứ chứ kh&ocirc;ng phải của ng&agrave;y mai&rdquo; &ndash; &Aacute;nh Vi&ecirc;n chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chế độ tập luyện v&agrave; dinh dưỡng rất nghi&ecirc;m ngặt, chưa kể những đợt tập huấn d&agrave;i hạn ở nước ngo&agrave;i, kh&aacute;c biệt về điều kiện thời tiết v&agrave; ăn uống như khi ở Việt Nam, nhưng những điều đ&oacute; kh&ocirc;ng l&agrave;m c&ocirc; g&aacute;i trẻ thấy ch&ugrave;n ch&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&aacute;t khao chiến thắng với m&agrave;u &aacute;o qu&ecirc; hương</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những sự nỗ lực v&agrave; tinh thần lu&ocirc;n trần đầy kh&aacute;t vọng vươn tới đỉnh cao đ&atilde; gi&uacute;p cho &Aacute;nh Vi&ecirc;n đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch vượt xa kỳ vọng tại c&aacute;c đấu trường khu vực v&agrave; thế giới. Tại SEA Games 28 diễn ra tại Singapore vừa qua, &Aacute;nh Vi&ecirc;n đoạt 8 Huy chương V&agrave;ng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, ph&aacute; 8 kỷ lục SEA Games. Với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc tại SEA Games 28, &Aacute;nh Vi&ecirc;n gi&agrave;nh 3 chuẩn A Olympic 2016. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i, đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch chỉ c&oacute; duy nhất &Aacute;nh Vi&ecirc;n l&agrave;m được ở khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, sau SEA Games vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều đ&aacute;ng tr&acirc;n qu&yacute; ở &Aacute;nh Vi&ecirc;n c&ograve;n l&agrave; sự ch&iacute;n chắn, trưởng th&agrave;nh của một c&ocirc; g&aacute;i tuổi mười ch&iacute;n đ&ocirc;i mươi. Trước ph&oacute;ng vi&ecirc;n quốc tế tại SEA Games 28, &Aacute;nh Vi&ecirc;n cho biết: &ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; gi&agrave;nh nhiều huy chương, ph&aacute; nhiều kỷ lục ở SEA Games, nhưng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu. Nếu t&ocirc;i h&agrave;i l&ograve;ng với những g&igrave; đ&atilde; đạt được, t&ocirc;i l&agrave; kẻ thất bại ngay từ b&acirc;y giờ, chứ kh&ocirc;ng phải chờ tới ng&agrave;y mai. T&ocirc;i kh&ocirc;ng nhớ đến chiến thắng, mỗi ng&agrave;y đều nỗ lực như chưa gi&agrave;nh được g&igrave;&rdquo;. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi được hỏi nếu nhận được lời mời từ c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c, &Aacute;nh Vi&ecirc;n trả lời ngay: &ldquo;Từ chối&rdquo;. Với &Aacute;nh Vi&ecirc;n, sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n tr&ecirc;n qu&ecirc; hương Việt Nam, c&ocirc; kh&ocirc;ng c&oacute; kh&aacute;t vọng n&agrave;o kh&aacute;c ngo&agrave;i việc phấn đấu hết sức m&igrave;nh, thi đấu thật tốt để đem vinh quang về cho đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T.M</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;