Phim tư liệu 85 năm thành lập Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Bi&ecirc;n tập Trang Th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu đến bạn đọc Phim ngắn về lịch sử Đo&agrave;n v&agrave; trailer Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2016:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Link Phim ngắn về lịch sử Đo&agrave;n</span></span></p> <p>https://drive.google.com/file/d/0B8HLH4WYn0R0N0VtZmZ1SUJ1bDQ/view?ts=56dff2c0</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Link trailer Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2016</span></span></p> <p>https://drive.google.com/file/d/0B8HLH4WYn0R0cVhzajJqa21QYlU/view?ts=56dff302</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>BBT (Nguồn Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n)</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;