Phim tư liệu 85 năm thành lập Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Bi&ecirc;n tập Trang Th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu đến bạn đọc Phim ngắn về lịch sử Đo&agrave;n v&agrave; trailer Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2016:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Link Phim ngắn về lịch sử Đo&agrave;n</span></span></p> <p>https://drive.google.com/file/d/0B8HLH4WYn0R0N0VtZmZ1SUJ1bDQ/view?ts=56dff2c0</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Link trailer Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2016</span></span></p> <p>https://drive.google.com/file/d/0B8HLH4WYn0R0cVhzajJqa21QYlU/view?ts=56dff302</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>BBT (Nguồn Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n)</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;