Giới thiệu phim về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo hình thức mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n dịp khai mạc hội thi trực tuyến Tự h&agrave;o Sử Việt lần 3 năm 2016 với chủ đề &quot;Tự h&agrave;o Người Đo&agrave;n vi&ecirc;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&quot;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cũng đ&atilde; giới thiệu phim về lịch sử Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh -&nbsp;một sản phẩm ch&agrave;o mừng 85 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đầy &yacute; nghĩa. Bộ phim d&agrave;i khoảng 8 ph&uacute;t, giới thiệu về ho&agrave;n cảnh ra đời của tổ chức Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; những chặng đường vẻ vang gắn với t&ecirc;n gọi qua c&aacute;c thời kỳ của Đo&agrave;n. Với phong c&aacute;ch l&agrave;m trẻ trung, h&igrave;nh ảnh sinh động, dễ hiểu, bộ phim hứa hẹn sẽ gi&uacute;p cho nhiều&nbsp;thanh ni&ecirc;n Việt Nam&nbsp;sẽ th&ecirc;m hiểu biết về Đo&agrave;n v&agrave; tự h&agrave;o hơn&nbsp;về tổ chức Đo&agrave;n m&agrave; m&igrave;nh đang l&agrave;m th&agrave;nh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng thưởng thức phim:</p> <p><iframe align="middle" frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/ftBKYUkyH30" width="560"></iframe></p> <p>Tải bản phim chất lượng<a href="https://drive.google.com/file/d/0B7Wrg9LoT8ZoT1pxVDlKRkMxZEU/view?usp=sharing">&nbsp;tại đ&acirc;y</a>.&nbsp;</p> </body></html>

Tăng Thục Linh

Hay quá, xem mấy lần rồi vẫn thích. Ngắn gọn, dễ nhớ, hấp dẫn. Add có thể cho mình xin nội dung của phim không ạ? Để mình tuyên truyền cho học sinh.


BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;