Gò Vấp: Lễ trao giải và bế mạc giải bóng đá truyền thống Học sinh THCS quận Gò Vấp “Cup Đông Dương” Lần II - Năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống Học sinh THCS quận G&ograve; Vấp &ldquo;Cup Đ&ocirc;ng Dương&rdquo; Lần II - Năm 2016 do Hội đồng Đội quận G&ograve; Vấp phối hợp c&ugrave;ng trường THCS-THPT Đ&ocirc;ng Dương tổ chức nhằm ch&agrave;o mừng 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931- 26/3/2016), đ&atilde; tạo m&ocirc;i trường vui chơi l&agrave;nh mạnh để c&aacute;c em học sinh được thi đấu, giao lưu học hỏi lẫn nhau.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải đấu bắt đầu từ ng&agrave;y 12/3 với 16 đội đến từ c&aacute;c trường THCS tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận đến nay đ&atilde; trải qua gần một th&aacute;ng thi đấu trong tinh thần thể thao, đo&agrave;n kết. Sau gần một th&aacute;ng tranh t&agrave;i, s&aacute;ng ng&agrave;y 03/4 ngay sau trận chung kết tại S&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; mini Nh&agrave; Thiếu nhi quận G&ograve; Vấp kết th&uacute;c, Ban tổ chức giải b&oacute;ng đ&aacute; đ&atilde; tổ chức Lễ bế mạc v&agrave; trao giải cho c&aacute;c đội b&oacute;ng tại giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống Học sinh THCS quận G&ograve; Vấp &ldquo;Cup Đ&ocirc;ng Dương&rdquo; Lần II - Năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Đến tham dự buổi Lễ bế mạc v&agrave; trao giải c&oacute;&nbsp;<strong>đồng ch&iacute; </strong>Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Lưu Tiếng - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n/ Chủ tịch Hội Đồng đội/ Trưởng Ban Tổ chức giải, c&ugrave;ng đại diện Ban gi&aacute;m hiệu Trường THPT Đ&ocirc;ng Dương, l&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị tham gia c&ugrave;ng to&agrave;n thể Ban tổ chức giải v&agrave; c&aacute;c đội b&oacute;ng tham dự giải đấu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau v&ograve;ng loại v&agrave; v&ograve;ng sơ kết, Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra được 04 đội xuất sắc nhất v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. Trải qua c&aacute;c trận đấu gay cấn, hấp dẫn, kết quả hạng nhất thuộc về trường THCS Phan T&acirc;y Hồ, hạng nh&igrave; thuộc về trường THCS Quang Trung, hạng ba trường THCS Nguyễn Tr&atilde;i, hạng 4 trường THCS An Nhơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống Học sinh THCS quận G&ograve; Vấp &ldquo;Cup Đ&ocirc;ng Dương&rdquo; Lần II - Năm 2016 đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp, c&aacute;c cầu thủ đ&atilde; thể hiện tinh thần thi đấu hết m&igrave;nh v&agrave; lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần đo&agrave;n kết đồng đội để cống hiến cho kh&aacute;n giả những trận đấu đẹp mắt, s&ocirc;i nổi v&agrave; đầy h&agrave;o hứng.</span></span></p> </div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;