Gò Vấp: Lễ trao giải và bế mạc giải bóng đá truyền thống Học sinh THCS quận Gò Vấp “Cup Đông Dương” Lần II - Năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống Học sinh THCS quận G&ograve; Vấp &ldquo;Cup Đ&ocirc;ng Dương&rdquo; Lần II - Năm 2016 do Hội đồng Đội quận G&ograve; Vấp phối hợp c&ugrave;ng trường THCS-THPT Đ&ocirc;ng Dương tổ chức nhằm ch&agrave;o mừng 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931- 26/3/2016), đ&atilde; tạo m&ocirc;i trường vui chơi l&agrave;nh mạnh để c&aacute;c em học sinh được thi đấu, giao lưu học hỏi lẫn nhau.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải đấu bắt đầu từ ng&agrave;y 12/3 với 16 đội đến từ c&aacute;c trường THCS tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận đến nay đ&atilde; trải qua gần một th&aacute;ng thi đấu trong tinh thần thể thao, đo&agrave;n kết. Sau gần một th&aacute;ng tranh t&agrave;i, s&aacute;ng ng&agrave;y 03/4 ngay sau trận chung kết tại S&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; mini Nh&agrave; Thiếu nhi quận G&ograve; Vấp kết th&uacute;c, Ban tổ chức giải b&oacute;ng đ&aacute; đ&atilde; tổ chức Lễ bế mạc v&agrave; trao giải cho c&aacute;c đội b&oacute;ng tại giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống Học sinh THCS quận G&ograve; Vấp &ldquo;Cup Đ&ocirc;ng Dương&rdquo; Lần II - Năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Đến tham dự buổi Lễ bế mạc v&agrave; trao giải c&oacute;&nbsp;<strong>đồng ch&iacute; </strong>Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Lưu Tiếng - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n/ Chủ tịch Hội Đồng đội/ Trưởng Ban Tổ chức giải, c&ugrave;ng đại diện Ban gi&aacute;m hiệu Trường THPT Đ&ocirc;ng Dương, l&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị tham gia c&ugrave;ng to&agrave;n thể Ban tổ chức giải v&agrave; c&aacute;c đội b&oacute;ng tham dự giải đấu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau v&ograve;ng loại v&agrave; v&ograve;ng sơ kết, Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra được 04 đội xuất sắc nhất v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. Trải qua c&aacute;c trận đấu gay cấn, hấp dẫn, kết quả hạng nhất thuộc về trường THCS Phan T&acirc;y Hồ, hạng nh&igrave; thuộc về trường THCS Quang Trung, hạng ba trường THCS Nguyễn Tr&atilde;i, hạng 4 trường THCS An Nhơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống Học sinh THCS quận G&ograve; Vấp &ldquo;Cup Đ&ocirc;ng Dương&rdquo; Lần II - Năm 2016 đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp, c&aacute;c cầu thủ đ&atilde; thể hiện tinh thần thi đấu hết m&igrave;nh v&agrave; lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần đo&agrave;n kết đồng đội để cống hiến cho kh&aacute;n giả những trận đấu đẹp mắt, s&ocirc;i nổi v&agrave; đầy h&agrave;o hứng.</span></span></p> </div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;