Đại học Ngoại thương vào chung kết “Ánh sáng thời đại”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 24/4, v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi t&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc; Nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần VII &ndash; năm 2016 đ&atilde; ch&iacute;nh thức khởi động với hai trận b&aacute;n kết đầy kịch t&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong trận b&aacute;n kết 2, trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 tại TP. HCM đ&atilde; xuất sắc vượt qua hai đội tuyển c&ograve;n lại l&agrave; ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing v&agrave; ĐH Luật TP. HCM để gi&agrave;nh v&eacute; v&agrave;o v&ograve;ng chung kết Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/4/25482/anh - 2.jpg" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đội tham gia b&aacute;n kết 2 hội thi &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 4 v&ograve;ng thi bao gồm: Điểm son lịch sử, Con đường ch&acirc;n l&yacute;, Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ v&agrave; &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại trong 12 trận b&aacute;n kết, Ban tổ chức sẽ chọn ra đội c&oacute; điểm cao nhất mỗi trận v&agrave;o v&ograve;ng chung kết Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần VII &ndash; năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; gồm ba phần thi: phần thi c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến diễn ra từ ng&agrave;y 17/4 đến 14//5, phần thi thiết kế sản phẩm truyền th&ocirc;ng &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n thời đại&rdquo; diễn ra từ 17/4 &ndash; 9/5 v&agrave; phần thi đội tuyển diễn ra từ 17/4 đến 18/5.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;