Đại học Ngoại thương vào chung kết “Ánh sáng thời đại”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 24/4, v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi t&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc; Nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần VII &ndash; năm 2016 đ&atilde; ch&iacute;nh thức khởi động với hai trận b&aacute;n kết đầy kịch t&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong trận b&aacute;n kết 2, trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 tại TP. HCM đ&atilde; xuất sắc vượt qua hai đội tuyển c&ograve;n lại l&agrave; ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing v&agrave; ĐH Luật TP. HCM để gi&agrave;nh v&eacute; v&agrave;o v&ograve;ng chung kết Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/4/25482/anh - 2.jpg" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đội tham gia b&aacute;n kết 2 hội thi &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 4 v&ograve;ng thi bao gồm: Điểm son lịch sử, Con đường ch&acirc;n l&yacute;, Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ v&agrave; &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại trong 12 trận b&aacute;n kết, Ban tổ chức sẽ chọn ra đội c&oacute; điểm cao nhất mỗi trận v&agrave;o v&ograve;ng chung kết Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần VII &ndash; năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; gồm ba phần thi: phần thi c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến diễn ra từ ng&agrave;y 17/4 đến 14//5, phần thi thiết kế sản phẩm truyền th&ocirc;ng &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n thời đại&rdquo; diễn ra từ 17/4 &ndash; 9/5 v&agrave; phần thi đội tuyển diễn ra từ 17/4 đến 18/5.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong Tháng Sinh viên Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2018, Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật

Agile Việt Nam
;