Phú Nhuận – Phường 7 – Tập huấn Phụ trách hè và BCH chiến dịch tình nguyện hè 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Cả ng&agrave;y 29/5/2016, được sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của Ban chỉ đạo h&egrave; Phường 7, Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Phường 7 đ&atilde; tổ chức tập huấn Phụ tr&aacute;ch h&egrave; v&agrave; BCH chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; 2016 tại Khu du lịch sinh th&aacute;i Vườn Xo&agrave;i</p> <p>Buổi tập huấn diễn ra s&ocirc;i nỗi với nhiều nội dung như tập huấn sinh hoạt tập thể, kỹ năng tổ chức chơi tr&ograve; chơi lớn, m&uacute;a h&aacute;t tập thể, nhảy d&acirc;n vũ, kỹ năng sinh hoạt trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, kỹ năng ph&ograve;ng chống đuối nước d&agrave;nh cho 21 đồng ch&iacute; Đại diện Tổ sinh hoạt h&egrave; 5 khu phố, đại diện Ban chỉ huy 4 chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng, Hoa Phượng đỏ, M&ugrave;a H&egrave; Xanh v&agrave; Kỳ nghỉ hồng tham dự.</p> <p>Đ/c Đinh Thị Ngọc B&iacute;ch &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư chi đo&agrave;n khu phố 5 nhận định &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động thiết thực của Ban chỉ đạo h&egrave; Phường đ&atilde; g&oacute;p phần bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho c&aacute;c phụ tr&aacute;ch h&egrave;, qua đ&oacute; ph&aacute;t huy hiệu quả CLB Phụ tr&aacute;ch thiếu nhi của phường trong dịp h&egrave;.&rdquo;</p> <p>Trọng Hiếu&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;