Ngày chủ nhật xanh Bệnh viện Trưng Vương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 24/9/2016, kh&ocirc;ng kh&iacute; cuối tuần tại Bệnh viện Trưng Vương thật s&ocirc;i nổi v&agrave; đầy ấp tiếng cười từ c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Chi đo&agrave;n khối Văn ph&ograve;ng Bệnh viện.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/9/26866/28.%20CNX%20-%20BV%20TRUNG%20VUONG.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng việc bộn bề suốt cả tuần b&ecirc;n bệnh nh&acirc;n, nhưng cuối tuần nhịp đập trong tr&aacute;i tim của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n chi đo&agrave;n khối Văn ph&ograve;ng vẫn dồn về Bệnh viện &ndash; ng&ocirc;i nh&agrave; thứ hai của c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với sự tham gia của đồng ch&iacute; Trương Quang Mẫn, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở, hiện l&agrave; Trưởng ph&ograve;ng Quản trị Bệnh viện đ&atilde; g&oacute;p phần tạo th&ecirc;m niềm vui, động lực, sự phấn kh&iacute;ch trong lao động tập thể ở đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một ng&agrave;y chủ nhật thật &yacute; nghĩa, c&aacute;c bạn đ&atilde; g&oacute;p phần sức lao động nhỏ của m&igrave;nh tạo lại cảnh quan đẹp &ndash; trong l&agrave;nh cho khu&ocirc;n vi&ecirc;n Khoa kh&aacute;m bệnh &ndash; khu D của Bệnh viện. Qua đ&oacute; c&agrave;ng thắt chặc tinh thần đo&agrave;n kết trong chi đo&agrave;n, đồng thời k&ecirc;u gọi bệnh nh&acirc;n, th&acirc;n nh&acirc;n c&ugrave;ng ủng hộ x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường xanh sạch đẹp khi đến bệnh viện để được chăm s&oacute;c tốt hơn cho sức khỏe của mọi người.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;