Chúng tôi lại đến thăm các mẹ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><strong>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I LẠI VỀ VỚI MẸ VIỆT NAM ANH H&Ugrave;NG Ở HUYỆN CỦ CHI</strong></p> <p><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nếu như ng&agrave;y thương binh liệt sĩ l&agrave; ng&agrave;y m&agrave; ch&uacute;ng ta nhớ tới v&agrave; tưởng niệm những chiến sĩ đ&atilde; hy sinh th&acirc;n m&igrave;nh v&igrave; Tổ Quốc , v&igrave; đồng b&agrave;o th&acirc;n y&ecirc;u . Th&igrave; bạn c&oacute; bao giờ tự hỏi , nếu như Thương binh Liệt sĩ họ mất đi một phần cơ thể hay cả mạng sống m&igrave;nh v&igrave; đất nước , vậy những người đ&atilde; mang nặng ch&iacute;n th&aacute;ng để c&oacute; được họ , th&igrave; những b&agrave; mẹ đ&oacute; , họ đ&atilde; mất đi thứ g&igrave; ?</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">T&ocirc;i nghĩ c&oacute; lẽ l&agrave; họ mất đi ch&iacute;nh họ , mất đi sự y&ecirc;u thương họ d&agrave;nh cho con họ . Họ mất đi một phần cơ thể họ , họ m</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ất đi giọt m&aacute;u của họ vậy .<br /> V&acirc;ng đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; những b&agrave; mẹ Việt nam anh h&ugrave;ng .<br /> Thấu hiểu được nỗi đau về tinh thần cũng như vật chất to lớn đ&oacute; . Ng&agrave;y 6/12 Đo&agrave;n Sở Y tế&nbsp;phối hợp với cụm H&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp đến&nbsp;thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho mẹ VNAH tại Củ Chi .<br /> Những m&oacute;n qu&agrave; về vật chất c&oacute; thể kh&ocirc;ng lớn , nhưng , ch&uacute;ng con mong rằng , những t&igrave;nh thuơbg ch&uacute;ng con d&agrave;nh cho mẹ sẽ xoa dịu phần n&agrave;o được nỗi đau trong l&ograve;ng mẹ .<br /> Mẹ Việt nam ơi , mẹ Việt nam ơi ....</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;