Đoàn Sở Y tế: Đoàn Bệnh viện Ung Bướu tổ chức khám bệnh miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n Sở Y tế: Đo&agrave;n Bệnh viện Ung Bướu tổ chức kh&aacute;m bệnh miễn ph&iacute; cho nạn nh&acirc;n chất độc da cam/dioxin</span></strong></p> <p><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Khởi động ngay từ đầu ti&ecirc;n của năm mới 2017</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 07/01/2017, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Bệnh viện Ung bướu tổ chức kh&aacute;m tầm so&aacute;t ung thư cho 500 nạn nh&acirc;n chất độc da cam/dioxin, Nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại huyện Long Điền, tỉnh B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Bệnh viện Ung Bướu</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;