Đoàn Sở Y tế: Giải bóng đá Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch lần 1 - năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave;o l&uacute;c 16h30 ng&agrave;y 12/01/2017, tại s&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; mini số 2 Nguyễn Kim-P.12-Q.5, Đo&agrave;n Thanh Ni&ecirc;n phối hợp với C&ocirc;ng Đo&agrave;n Bv Phạm Ngọc Thạch đ&atilde; l&agrave;m lễ khai mạc Giải b&oacute;ng đ&aacute; Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch mở rộng lần thứ nhất-2017.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng Đại Hội Chi Đo&agrave;n, tiến tới Đại Hội Đo&agrave;n Thanh Ni&ecirc;n Cộng Sản Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2017-2019, đ&acirc;y đồng thời cũng l&agrave; một hoạt động Mừng Đảng Mừng Xu&acirc;n Đinh Dậu 2017.</span></span></p> <p style="margin-left:288pt; text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;