Đoàn Sở Y tế: Giải bóng đá Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch lần 1 - năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave;o l&uacute;c 16h30 ng&agrave;y 12/01/2017, tại s&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; mini số 2 Nguyễn Kim-P.12-Q.5, Đo&agrave;n Thanh Ni&ecirc;n phối hợp với C&ocirc;ng Đo&agrave;n Bv Phạm Ngọc Thạch đ&atilde; l&agrave;m lễ khai mạc Giải b&oacute;ng đ&aacute; Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch mở rộng lần thứ nhất-2017.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng Đại Hội Chi Đo&agrave;n, tiến tới Đại Hội Đo&agrave;n Thanh Ni&ecirc;n Cộng Sản Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2017-2019, đ&acirc;y đồng thời cũng l&agrave; một hoạt động Mừng Đảng Mừng Xu&acirc;n Đinh Dậu 2017.</span></span></p> <p style="margin-left:288pt; text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;