Tưng bừng hội diễn nghệ thuật “Liên hoan búp sen hồng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 18/7, chương tr&igrave;nh biểu diễn nghệ thuật v&agrave; giao lưu &ldquo;Li&ecirc;n hoan b&uacute;p sen hồng&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại 10 cụm diễn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Trong đ&oacute;, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Thủ Đức c&oacute; sự tham gia của 7 đơn vị: Nh&agrave; thiếu nhi tỉnh Đồng Nai, Nh&agrave; thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận, Trung t&acirc;m hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh B&igrave;nh Định, Nh&agrave; thiếu nhi huyện Xu&acirc;n Lộc (Đồng Nai), Nh&agrave; thiếu nhi huyện Ph&uacute; Gi&aacute;o (B&igrave;nh Dương), Nh&agrave; thiếu nhi Quận 9 v&agrave; Nh&agrave; thiếu nhi quận Thủ Đức (TP.HCM).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28989/1.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan với nhiều t</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">iết mục đặc sắc từ c&aacute;c em thiếu nhi.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi biểu diễn nghệ thuật, c&aacute;c em thiếu nhi đến từ c&aacute;c đơn vị đ&atilde; đem đến những tiết mục đặc sắc, chuẩn bị chu đ&aacute;o với trang phục bắt mắt, d&agrave;n dựng kết hợp đạo cụ c&ocirc;ng phu. Theo đ&oacute;, mỗi đơn vị tham gia sẽ biếu diễn 5 tiết mục với nhiều thể loại như đơn ca, song ca, tốp ca, m&uacute;a, h&aacute;t, cải lương, h&ograve; v&egrave;,&hellip; Chủ đề v&agrave; th&ocirc;ng điệp m&agrave; c&aacute;c bạn nhỏ hướng đến cũng v&ocirc; c&ugrave;ng phong ph&uacute;: t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, t&igrave;nh bạn b&egrave;, gia đ&igrave;nh, sự hi sinh thầm lặng của những người l&iacute;nh, những người c&ocirc;ng nh&acirc;n x&acirc;y dựng,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, với sự hỗ trợ chu đ&aacute;o từ bố mẹ, thầy c&ocirc;, c&aacute;c bạn thanh thiếu nhi đ&atilde; thực sự tỏa s&aacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. C&oacute; những bạn c&ograve;n rất nhỏ 6,7 tuổi nhưng đ&atilde; tự tin đứng trước h&agrave;ng trăm kh&aacute;n giả để tr&igrave;nh diễn c&aacute;c tiết mục. Hội đồng cố vấn bao gồm Thạc sĩ Trần Văn Hiệp, nhạc sĩ Đỗ Anh H&ugrave;ng v&agrave; b&agrave; Đỗ Thị Xu&acirc;n Đ&agrave;o đ&atilde; d&agrave;nh nhiều lời khen cho sự s&aacute;ng tạo cũng như đầu tư c&ocirc;ng phu trong c&aacute;c tiết mục năm nay. Đồng thời khẳng định c&aacute;c bạn nhỏ tham gia năm nay đều rất t&agrave;i năng v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng y&ecirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; thiếu nhi Thủ Đức, sau khi kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh biểu diễn nghệ thuật, c&aacute;c bạn thanh thiếu nhi&nbsp;đ&atilde; được tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Giao lưu gi&atilde; bạn, ẩm thực&rdquo; v&agrave;o buổi tối. Tại đ&acirc;y, c&oacute; rất nhiều gian h&agrave;ng về ẩm thực, h&agrave;ng handmade (đồ thủ c&ocirc;ng l&agrave;m bằng tay) được b&agrave;y b&aacute;n. C&aacute;c bạn nhỏ c&oacute; thể thỏa sức thưởng thức những m&oacute;n ăn ngon v&agrave; giao lưu, l&agrave;m quen với những người bạn đến từ c&aacute;c đơn vị kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẽ về chương tr&igrave;nh, em Nguyễn Bảo H&acirc;n (Trung t&acirc;m hoạt động Thanh thiếu nhi B&igrave;nh Định) cho hay: &ldquo;Em rất vui khi được tham gia li&ecirc;n hoan năm nay. Em được quen th&ecirc;m rất nhiều bạn từ c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c nhau. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để em thể hiện t&agrave;i năng, r&egrave;n luyện sự tự tin cho bản th&acirc;n cũng như học hỏi những c&aacute;i mới lạ từ đơn vị bạn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;