Tưng bừng hội diễn nghệ thuật “Liên hoan búp sen hồng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 18/7, chương tr&igrave;nh biểu diễn nghệ thuật v&agrave; giao lưu &ldquo;Li&ecirc;n hoan b&uacute;p sen hồng&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại 10 cụm diễn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Trong đ&oacute;, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Thủ Đức c&oacute; sự tham gia của 7 đơn vị: Nh&agrave; thiếu nhi tỉnh Đồng Nai, Nh&agrave; thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận, Trung t&acirc;m hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh B&igrave;nh Định, Nh&agrave; thiếu nhi huyện Xu&acirc;n Lộc (Đồng Nai), Nh&agrave; thiếu nhi huyện Ph&uacute; Gi&aacute;o (B&igrave;nh Dương), Nh&agrave; thiếu nhi Quận 9 v&agrave; Nh&agrave; thiếu nhi quận Thủ Đức (TP.HCM).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28989/1.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan với nhiều t</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">iết mục đặc sắc từ c&aacute;c em thiếu nhi.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi biểu diễn nghệ thuật, c&aacute;c em thiếu nhi đến từ c&aacute;c đơn vị đ&atilde; đem đến những tiết mục đặc sắc, chuẩn bị chu đ&aacute;o với trang phục bắt mắt, d&agrave;n dựng kết hợp đạo cụ c&ocirc;ng phu. Theo đ&oacute;, mỗi đơn vị tham gia sẽ biếu diễn 5 tiết mục với nhiều thể loại như đơn ca, song ca, tốp ca, m&uacute;a, h&aacute;t, cải lương, h&ograve; v&egrave;,&hellip; Chủ đề v&agrave; th&ocirc;ng điệp m&agrave; c&aacute;c bạn nhỏ hướng đến cũng v&ocirc; c&ugrave;ng phong ph&uacute;: t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, t&igrave;nh bạn b&egrave;, gia đ&igrave;nh, sự hi sinh thầm lặng của những người l&iacute;nh, những người c&ocirc;ng nh&acirc;n x&acirc;y dựng,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, với sự hỗ trợ chu đ&aacute;o từ bố mẹ, thầy c&ocirc;, c&aacute;c bạn thanh thiếu nhi đ&atilde; thực sự tỏa s&aacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. C&oacute; những bạn c&ograve;n rất nhỏ 6,7 tuổi nhưng đ&atilde; tự tin đứng trước h&agrave;ng trăm kh&aacute;n giả để tr&igrave;nh diễn c&aacute;c tiết mục. Hội đồng cố vấn bao gồm Thạc sĩ Trần Văn Hiệp, nhạc sĩ Đỗ Anh H&ugrave;ng v&agrave; b&agrave; Đỗ Thị Xu&acirc;n Đ&agrave;o đ&atilde; d&agrave;nh nhiều lời khen cho sự s&aacute;ng tạo cũng như đầu tư c&ocirc;ng phu trong c&aacute;c tiết mục năm nay. Đồng thời khẳng định c&aacute;c bạn nhỏ tham gia năm nay đều rất t&agrave;i năng v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng y&ecirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; thiếu nhi Thủ Đức, sau khi kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh biểu diễn nghệ thuật, c&aacute;c bạn thanh thiếu nhi&nbsp;đ&atilde; được tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Giao lưu gi&atilde; bạn, ẩm thực&rdquo; v&agrave;o buổi tối. Tại đ&acirc;y, c&oacute; rất nhiều gian h&agrave;ng về ẩm thực, h&agrave;ng handmade (đồ thủ c&ocirc;ng l&agrave;m bằng tay) được b&agrave;y b&aacute;n. C&aacute;c bạn nhỏ c&oacute; thể thỏa sức thưởng thức những m&oacute;n ăn ngon v&agrave; giao lưu, l&agrave;m quen với những người bạn đến từ c&aacute;c đơn vị kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẽ về chương tr&igrave;nh, em Nguyễn Bảo H&acirc;n (Trung t&acirc;m hoạt động Thanh thiếu nhi B&igrave;nh Định) cho hay: &ldquo;Em rất vui khi được tham gia li&ecirc;n hoan năm nay. Em được quen th&ecirc;m rất nhiều bạn từ c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c nhau. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để em thể hiện t&agrave;i năng, r&egrave;n luyện sự tự tin cho bản th&acirc;n cũng như học hỏi những c&aacute;i mới lạ từ đơn vị bạn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;