Cùng góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ, tinh thần d&acirc;n chủ, t&acirc;m huyết, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng, n&acirc;ng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần X v&agrave; tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; bạn đọc to&agrave;n văn dự thảo <a href="http://www.mediafire.com/file/mt0d8be1wcwr4cy/Du+thao+Van+kien+Dai+hoi+Doan+Thanh+pho+lan+thu+X.doc">Văn kiện Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022</a>.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/29134/Logo%20co%20nen%20trang.jpg" style="height:450px; width:450px" /></p> <p><span style="font-size:14px">Mọi&nbsp;&yacute;&nbsp;kiến g&oacute;p &yacute; vui l&ograve;ng gửi về địa chỉ: Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) hoặc qua địa chỉ thư điện tử: daihoi10tphcm.gopyvankien@gmail.com</span>.</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>BBT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng vừa được khánh thành ngày 19-8 tại khuôn viên Nhà truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tân Bình (số 292 Âu Cơ).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi trực tuyến “Tự hào sử Việt” năm 2017 đã diễn ra tại Hội trường Thành Đoàn. Buổi lễ nhằm tổng kết và khen thưởng các cá nhân xuất sắc và các tập thể đã tham gia tích cực hội thi.

;