Miễn phí vé tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 129 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch T&ocirc;n Đức Thắng (20/8/1888 &ndash; 20/8/2017), Bảo t&agrave;ng T&ocirc;n Đức Thắng trưng b&agrave;y chuy&ecirc;n đề mới &ldquo;15 năm t&ugrave; C&ocirc;n Đảo&rdquo; nhằm giới thiệu đến kh&aacute;ch tham quan về nh&agrave; t&ugrave; C&ocirc;n Đảo, chế độ lao t&ugrave; v&agrave; những hoạt động của T&ocirc;n Đức Thắng khi bị giam giữ tại nh&agrave; t&ugrave; C&ocirc;n Đảo với &aacute;n t&ugrave; 20 năm khổ sai. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Bảo t&agrave;ng c&ocirc;ng bố những tư liệu v&agrave; h&igrave;nh ảnh được sưu tầm tại Ph&aacute;p.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, Bảo t&agrave;ng phục dựng chiếc cối xay l&uacute;a để kh&aacute;ch tham quan c&oacute; thể trải nghiệm được kh&ocirc;ng gian v&agrave; chế độ lao động khổ sai trong Hầm xay l&uacute;a, nơi T&ocirc;n Đức Thắng bị giam giữ v&agrave;o năm 1933 với &acirc;m mưu của thực d&acirc;n Ph&aacute;p l&agrave; muốn k&iacute;ch động những tay t&ugrave; anh chị giết hại T&ocirc;n Đức Thắng. Trong một x&atilde; hội phạm nh&acirc;n phức tạp v&agrave; đầy rẫy bạo lực đ&oacute;, T&ocirc;n Đức Thắng đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng ngại chống trả, bằng &yacute; ch&iacute;, bản lĩnh v&agrave; l&ograve;ng nh&acirc;n hậu, Người đ&atilde; cảm h&oacute;a được những người t&ugrave; bất trị trong Hầm xay l&uacute;a.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hiểu s&acirc;u sắc hơn về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp Chủ tịch T&ocirc;n Đức Thắng, Bảo t&agrave;ng miễn ph&iacute; v&eacute;&nbsp; tham quan với thời gian sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giờ mở cửa:</span></span></strong></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng: Từ 8g00 đến 11g30</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều: Từ 13g30 đến 16g30</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">(Ng&agrave;y đ&oacute;ng cửa: Thứ hai)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Địa chỉ: </strong>Số 5 đường T&ocirc;n Đức Thắng, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Điện thoại: </strong>38257478 hoặc 0907721974 (C&ocirc; Quế); Fax: 8294651.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&acirc;n mời c&aacute;c bạn đến tham quan.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;