Tranh tài Ngôi sao xì tin 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tối 15/10, 20 th&iacute; sinh đ&atilde; đến Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n để tranh t&agrave;i v&ograve;ng Chung kết Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin 2017. Ai sẽ l&agrave; qu&aacute;n qu&acirc;n? Ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng theo d&otilde;i những h&igrave;nh ảnh sau nh&eacute;!</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/1.1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Đại diện B&aacute;o Mực T&iacute;m tặng hoa cho ban gi&aacute;m khảo cuộc thi.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:black; font-family:times new roman,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Ca sĩ &Aacute;i Phương l&agrave;m cả s&acirc;n khấu th&iacute;ch th&uacute; với hai tiết mục &acirc;m nhạc đầy hứng khởi.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Lộ diện 20 ứng vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; của ng&ocirc;i vị Qu&aacute;n qu&acirc;n Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/4.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn th&iacute; sinh sẽ ch&agrave;o kh&aacute;n giả bằng tiết mục tự giới thiệu. Đ&acirc;y l&agrave; bạn Th&agrave;nh T&acirc;n, 20 tuổi đến từ trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP.HCM (Hutech).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/5.1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&iacute; sinh nữ tự tin trong trang phục của nh&agrave; thiết kế Cao Duy.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/6.1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Trang phục của nh&agrave; thiết kế Trương Thanh Long l&agrave;m t&ocirc;n l&ecirc;n vẻ mạnh mẽ của c&aacute;c th&iacute; sinh nam.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/11.1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&iacute; sinh tr&igrave;nh b&agrave;y phần thi trang phục tự do.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29579/16.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&ocirc;i vị Qu&aacute;n qu&acirc;n Ng&ocirc;i sao X&igrave; tin 2017 thuộc về bạn Nguyễn Ch&acirc;u Khang v&agrave; Đặng Anh Thy. Ch&acirc;u Khang l&agrave; học sinh lớp 11 chuy&ecirc;n văn trường Trung học Thực h&agrave;nh (ĐH Sư phạm TP.HCM), trong khi Anh Thy l&agrave; học sinh lớp 10 trường THPT Trần Ph&uacute;, Q. T&acirc;n Ph&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin do b&aacute;o Mực T&iacute;m tổ chức nhằm t&igrave;m kiếm những gương mặt mới, tạo s&acirc;n chơi hấp dẫn cho c&aacute;c bạn trẻ tự tin y&ecirc;u th&iacute;ch l&agrave;m người mẫu.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG VY &ndash; YẾN NHI</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;