Quán quân Ngôi sao xì tin 2017 dần lộ diện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin 2017 được diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 15/10 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.HCM. 20 th&iacute; sinh xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tranh ng&ocirc;i vị Qu&aacute;n qu&acirc;n để gi&agrave;nh được những giải thưởng hấp dẫn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29581/IMG_6291.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điểm s&aacute;ng của đ&ecirc;m chung kết ch&iacute;nh l&agrave; những ng&ocirc;i sao đ&atilde; trưởng th&agrave;nh từ những cuộc thi của Mực T&iacute;m c&aacute;c năm trước như Trương Quỳnh Anh, &Aacute;i Phương, Gin Tuấn Kiệt, Minh Trung, Tường Vi,&hellip; Họ sẽ gửi đến kh&aacute;n giả những b&agrave;i h&aacute;t mới nhất, chia sẻ nhiều điều th&uacute; vị về h&agrave;nh tr&igrave;nh trở th&agrave;nh sao.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh đ&atilde; dự thi c&aacute;c phần thi chụp ảnh ch&acirc;n dung để thể hiện biểu cảm, n&eacute;t đẹp gương mặt; phần thi Street style tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) để thể hiện khả năng tạo d&aacute;ng v&agrave; phong c&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c bạn cũng được c&aacute;c stylist, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n trang điểm hướng dẫn c&aacute;ch &ldquo;biến h&oacute;a&rdquo; để thể hiện r&otilde; phong c&aacute;ch, c&aacute; t&iacute;nh của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc thi Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin được khởi động từ b&aacute;o Mực T&iacute;m số 23 đến số 34, mỗi tuần Ban tổ chức chọn ra 7 th&iacute; sinh triển vọng nhất để bước v&agrave;o v&ograve;ng Sơ kết. Tuy nhi&ecirc;n, chỉ 3 trong số 7 th&iacute; sinh được bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng tiếp theo. Sau 2 th&aacute;ng ph&aacute;t động, cuộc thi đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 1.400 hồ sơ tham dự. Th&agrave;nh phần Ban gi&aacute;m khảo chấm thi l&agrave; c&aacute;c ca sĩ, người mẫu nổi tiếng như Tường Vi, Trương Quỳnh Anh, &Aacute;i Phương, Ho&agrave;ng Oanh, Đặng Ngọc H&acirc;n, Diễm My, Hứa Vĩ Văn, Khổng T&uacute; Quỳnh, T&uacute; Vi,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;