Quán quân Ngôi sao xì tin 2017 dần lộ diện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin 2017 được diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 15/10 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.HCM. 20 th&iacute; sinh xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tranh ng&ocirc;i vị Qu&aacute;n qu&acirc;n để gi&agrave;nh được những giải thưởng hấp dẫn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29581/IMG_6291.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điểm s&aacute;ng của đ&ecirc;m chung kết ch&iacute;nh l&agrave; những ng&ocirc;i sao đ&atilde; trưởng th&agrave;nh từ những cuộc thi của Mực T&iacute;m c&aacute;c năm trước như Trương Quỳnh Anh, &Aacute;i Phương, Gin Tuấn Kiệt, Minh Trung, Tường Vi,&hellip; Họ sẽ gửi đến kh&aacute;n giả những b&agrave;i h&aacute;t mới nhất, chia sẻ nhiều điều th&uacute; vị về h&agrave;nh tr&igrave;nh trở th&agrave;nh sao.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh đ&atilde; dự thi c&aacute;c phần thi chụp ảnh ch&acirc;n dung để thể hiện biểu cảm, n&eacute;t đẹp gương mặt; phần thi Street style tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) để thể hiện khả năng tạo d&aacute;ng v&agrave; phong c&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c bạn cũng được c&aacute;c stylist, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n trang điểm hướng dẫn c&aacute;ch &ldquo;biến h&oacute;a&rdquo; để thể hiện r&otilde; phong c&aacute;ch, c&aacute; t&iacute;nh của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc thi Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin được khởi động từ b&aacute;o Mực T&iacute;m số 23 đến số 34, mỗi tuần Ban tổ chức chọn ra 7 th&iacute; sinh triển vọng nhất để bước v&agrave;o v&ograve;ng Sơ kết. Tuy nhi&ecirc;n, chỉ 3 trong số 7 th&iacute; sinh được bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng tiếp theo. Sau 2 th&aacute;ng ph&aacute;t động, cuộc thi đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 1.400 hồ sơ tham dự. Th&agrave;nh phần Ban gi&aacute;m khảo chấm thi l&agrave; c&aacute;c ca sĩ, người mẫu nổi tiếng như Tường Vi, Trương Quỳnh Anh, &Aacute;i Phương, Ho&agrave;ng Oanh, Đặng Ngọc H&acirc;n, Diễm My, Hứa Vĩ Văn, Khổng T&uacute; Quỳnh, T&uacute; Vi,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;