Quán quân Ngôi sao xì tin 2017 dần lộ diện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin 2017 được diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 15/10 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.HCM. 20 th&iacute; sinh xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tranh ng&ocirc;i vị Qu&aacute;n qu&acirc;n để gi&agrave;nh được những giải thưởng hấp dẫn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29581/IMG_6291.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điểm s&aacute;ng của đ&ecirc;m chung kết ch&iacute;nh l&agrave; những ng&ocirc;i sao đ&atilde; trưởng th&agrave;nh từ những cuộc thi của Mực T&iacute;m c&aacute;c năm trước như Trương Quỳnh Anh, &Aacute;i Phương, Gin Tuấn Kiệt, Minh Trung, Tường Vi,&hellip; Họ sẽ gửi đến kh&aacute;n giả những b&agrave;i h&aacute;t mới nhất, chia sẻ nhiều điều th&uacute; vị về h&agrave;nh tr&igrave;nh trở th&agrave;nh sao.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh đ&atilde; dự thi c&aacute;c phần thi chụp ảnh ch&acirc;n dung để thể hiện biểu cảm, n&eacute;t đẹp gương mặt; phần thi Street style tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) để thể hiện khả năng tạo d&aacute;ng v&agrave; phong c&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c bạn cũng được c&aacute;c stylist, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n trang điểm hướng dẫn c&aacute;ch &ldquo;biến h&oacute;a&rdquo; để thể hiện r&otilde; phong c&aacute;ch, c&aacute; t&iacute;nh của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc thi Ng&ocirc;i sao x&igrave; tin được khởi động từ b&aacute;o Mực T&iacute;m số 23 đến số 34, mỗi tuần Ban tổ chức chọn ra 7 th&iacute; sinh triển vọng nhất để bước v&agrave;o v&ograve;ng Sơ kết. Tuy nhi&ecirc;n, chỉ 3 trong số 7 th&iacute; sinh được bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng tiếp theo. Sau 2 th&aacute;ng ph&aacute;t động, cuộc thi đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 1.400 hồ sơ tham dự. Th&agrave;nh phần Ban gi&aacute;m khảo chấm thi l&agrave; c&aacute;c ca sĩ, người mẫu nổi tiếng như Tường Vi, Trương Quỳnh Anh, &Aacute;i Phương, Ho&agrave;ng Oanh, Đặng Ngọc H&acirc;n, Diễm My, Hứa Vĩ Văn, Khổng T&uacute; Quỳnh, T&uacute; Vi,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;