Phú Nhuận: Hội chợ Xuân yêu thương 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Ch&agrave;o mừng 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; mừng Mậu Tuất 2018, ng&agrave;y 02, 03 v&agrave; 04/02/2018 vừa qua, Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội &ndash; Nh&agrave; thiếu nhi quận Ph&uacute; Nhuận tổ chức Hội chợ Xu&acirc;n Mậu Tuất 2018 với chủ đề &ldquo;Xu&acirc;n y&ecirc;u thương&rdquo;</strong></p> <p style="text-align:justify">. Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Trọng Kim, UVBTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; V&otilde; Cao Long, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận; L&ecirc; Ph&uacute; Cường, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi quận.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27332250_1978232009162049_70132933483969538_n.jpg?oh=e5243ee9bad0b9a1eb0fac2cf56e1c6c&amp;oe=5AD85E51" style="height:332px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify">Hội chợ &ldquo;Xu&acirc;n y&ecirc;u thương&rdquo; Mậu Tuất 2018 nhằm g&acirc;y quỹ chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 10.000 lượt thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận đến tham quan, vui chơi v&agrave; thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n ẩm thực. Trong 03 ng&agrave;y hội chợ, ban tổ chức đ&atilde; xuy&ecirc;n suốt phục vụ miễn ph&iacute; cho c&aacute;c em thiếu nhi nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, xiếc, ảo thuật,&hellip; ngo&agrave;i ra đ&atilde; mở cửa ph&ograve;ng chiếu phim 3D phục vụ miễn ph&iacute; cho hơn 300 lượt thiếu nhi. Đặc biệt, 187 phần qu&agrave; với tổng trị gi&aacute; gần 80 triệu đồng đ&atilde; trao tay c&aacute;c em thanh thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại địa phương. Những phần qu&agrave; tặng c&aacute;c em thanh thiếu nhi như sự động vi&ecirc;n tinh thần, g&oacute;p một phần vật chất nhỏ nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em v&agrave; gia đ&igrave;nh vui xu&acirc;n ấm &aacute;p, mong rằng c&aacute;c em sẽ lu&ocirc;n cố gắng học tập v&agrave; r&egrave;n luyện bản th&acirc;n để trở th&agrave;nh người con ngoan, tr&ograve; giỏi, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng quận Ph&uacute; Nhuận, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh &ndash; hiện đại &ndash; nghĩa t&igrave;nh.</p> <p style="text-align:right"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;