Gò Vấp: Họp mặt Công nhân lao động quận Gò Vấp không về quê

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan của cả nước mừng Xu&acirc;n Đinh Dậu - mừng Đảng quang vinh nh&acirc;n kỷ niệm 88 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2018). T&ocirc;́i ngày 11/02/2018, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận G&ograve; Vấp phối hợp với Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động quận v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ quận tổ chức chương tr&igrave;nh Họp mặt C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận G&ograve; Vấp kh&ocirc;ng về qu&ecirc; &ldquo;Mừng Xu&acirc;n Mậu Tuất&rdquo; năm 2018 tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Phường 14 với sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, cấp Quận, Phường v&agrave; hơn 200 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30249/_MG_1077.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh nhằm tổ chức chăm lo cho C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, nữ c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&aacute;c tổ c&ocirc;ng nh&acirc;n tự quản, c&aacute;c khu nh&agrave; trọ, khu lưu tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết với gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Hoạt động n&agrave;y được L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, Quận ủy đ&aacute;nh gi&aacute; cao, được duy tr&igrave; nhiều năm liền v&agrave; tổ chức h&agrave;ng năm v&agrave;o mỗi dịp xu&acirc;n về. Tại chương tr&igrave;nh, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận, Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động quận v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ quận đ&atilde; trao tặng 130 ph&acirc;̀n quà cho 130 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n có hoàn cảnh đặc bi&ecirc;̣t tr&ecirc;n địa bàn qu&acirc;̣n Gò V&acirc;́p với t&ocirc;̉ng trị giá 61.000.000 đồng v&agrave; chương tr&igrave;nh bốc thăm tr&uacute;ng thưởng với hơn 80 phần qu&agrave; gi&aacute; trị kh&aacute;c, b&ecirc;n cạnh c&aacute;c phần qu&agrave; do ban tổ chức chương tr&igrave;nh trao tặng c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; con em tham gia với tổng trị gi&aacute; qu&agrave; 8.000.000đ.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực &yacute; nghĩa của tổ chức Đo&agrave;n, Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ nhằm chăm lo, hỗ trợ về vật chất, văn h&oacute;a, tinh thần cho c&ocirc;ng nh&acirc;n, g&oacute;p phần gi&uacute;p đỡ c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đ&oacute;n Tết cổ truyền. Bu&ocirc;̉i họp mặt cũng là nơi giao lưu, chia sẻ tình cảm giữa Lãnh đạo qu&acirc;̣n với c&ocirc;ng nh&acirc;n lao đ&ocirc;̣ng tr&ecirc;n địa bàn; đồng thời, th&ocirc;ng qua hoạt động n&agrave;y đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n xa qu&ecirc;, khu c&ocirc;ng nghiệp, khu nh&agrave; trọ xem Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ l&agrave; địa chỉ tin cậy để thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n chia sẻ, l&agrave; điểm tựa về đời sống tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;