Quận Thủ Đức: Chăm lo Tết Chol Chnam Thmay cho đồng bào dân tộc Khmer

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối 21/4/2018, UBND Quận Thủ Đức đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ kỷ niệm ng&agrave;y văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam 19/4 v&agrave; tết Chol Chnam Thmay cho đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khmer tại hội trường UBND phường B&igrave;nh Chiểu. </span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30624/DSC08221.JPG" style="height:450px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh giao lưu đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i động với những tiết mục tr&igrave;nh diễn thời trang d&acirc;n tộc Khmer v&agrave; c&aacute;c d&acirc;n tộc bạn, những ca kh&uacute;c giao lưu giữa thanh ni&ecirc;n Khmer với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n phường B&igrave;nh Chiểu thật vui tươi phục vụ b&agrave; con d&acirc;n tộc Khmer nh&acirc;n dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://quantri.thuduc.hochiminhcity.gov.vn/UploadImages/thuduc/2018%20-%20Nam/2018-Nam3/214-0669_234201816.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">UBND quận đ&atilde; trao 20 phần qu&agrave; (mỗi phần gồm tiền mặt 400 ng&agrave;n đồng) tới những hộ gia đ&igrave;nh l&agrave; người d&acirc;n tộc c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Ngo&agrave;i ra, l&atilde;nh đạo quận v&agrave; phường cũng gửi tặng những bao l&igrave; x&igrave; đỏ mang &yacute; nghĩ may mắn tới b&agrave; con người Khmer tại buổi họp mặt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://quantri.thuduc.hochiminhcity.gov.vn/UploadImages/thuduc/2018%20-%20Nam/2018-Nam3/214-0672_234201816.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&bull; Trước đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 11/4/2018, nh&acirc;n dịp Tết Chol Chnam Thmay của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khmer diễn ra trong ba ng&agrave;y 13, 14 v&agrave; 15/4, UBND quận cũng đ&atilde; tổ chức đo&agrave;n đi thăm v&agrave; tặng qu&agrave; tết cho 9 hộ d&acirc;n tộc Khmer c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đang sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Mỗi phần qu&agrave; trị gi&aacute; 1 triệu đồng, gồm tiền mặt v&agrave; nhu yếu phẩm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://quantri.thuduc.hochiminhcity.gov.vn/UploadImages/thuduc/2018%20-%20Nam/2018-Nam3/217-trinh_dien_thoi_trang_dan_toc_234201817.jpg" style="height:600px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được biết, trong dịp tết Chol Chnam Thmay của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khmer, UBND quận đ&atilde; trao tổng cộng 51 phần qu&agrave; cho c&aacute;c hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o l&agrave; người d&acirc;n tộc ở địa b&agrave;n c&aacute;c phường: Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Hiệp B&igrave;nh Phước, Trường Thọ, Linh Đ&ocirc;ng, Tam B&igrave;nh v&agrave; Linh Trung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Việc chăm lo Tết Chol Chnam Thmay cho đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khmer tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đ&atilde; thể hiện sự quan t&acirc;m v&agrave; thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch d&acirc;n tộc của Đảng, Nh&agrave; nước đối với đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số; g&oacute;p phần gi&uacute;p đồng b&agrave;o ổn định cuộc sống, động vi&ecirc;n đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khmer ng&agrave;y c&agrave;ng gắn b&oacute; với địa phương v&agrave; củng cố khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;