Quận 7: Thực hiện cao điểm chiến sỹ tình nguyện "Uống nước nhớ nguồn"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>Thực hiện cao điểm chiến sỹ t&igrave;nh nguyện &quot;Uống nước nhớ nguồn&quot;, kỷ niệm 71 năm Ng&agrave;y Thương binh &ndash; liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018), ch&agrave;o mừng kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1994-2018)</strong><br /> S&aacute;ng ng&agrave;y 22/7/2018, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM, Ban Thường vụ&nbsp;Quận Đo&agrave;n 7, Đo&agrave;n trường Đại học&nbsp;T&agrave;i ch&iacute;nh Marketing, Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Ph&uacute;, Đo&agrave;n Cơ quan ch&iacute;nh quyền, Chi đo&agrave;n Thanh tra địa b&agrave;n Quận, chiến sỹ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Khoa Ngoại ngữ Đại học T&ocirc;n Đức Thắng đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng Phạm Thị Mười tại phường T&acirc;n Ph&uacute;.<br /> Đến thăm c&ograve;n c&oacute; đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM, chỉ huy trưởng chiến dịch t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Dương Ngọc Tuấn -&nbsp;</span>Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute;&nbsp;<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; - QUV, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; đến &acirc;n cần,thăm hỏi, ch&uacute;c sức khỏe, tặng qu&agrave; Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng&nbsp;Phạm Thị Mười v&agrave; thắp hương c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ đ&atilde; hi sinh cho độc lập, tự do của d&acirc;n tộc.<br /> Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sỹ t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh được nghe về tiểu sử, tổ chức bữa cơm nghĩa t&igrave;nh c&ugrave;ng Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng&nbsp; với đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, chiến sỹ t&igrave;nh nguyện.<br /> Một số h&igrave;nh ảnh:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31134/37603526_397947100727648_5404322550731767808_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31134/37658572_397947287394296_5720144844765003776_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;