Quận 7: Thực hiện cao điểm chiến sỹ tình nguyện "Uống nước nhớ nguồn"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>Thực hiện cao điểm chiến sỹ t&igrave;nh nguyện &quot;Uống nước nhớ nguồn&quot;, kỷ niệm 71 năm Ng&agrave;y Thương binh &ndash; liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018), ch&agrave;o mừng kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1994-2018)</strong><br /> S&aacute;ng ng&agrave;y 22/7/2018, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM, Ban Thường vụ&nbsp;Quận Đo&agrave;n 7, Đo&agrave;n trường Đại học&nbsp;T&agrave;i ch&iacute;nh Marketing, Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Ph&uacute;, Đo&agrave;n Cơ quan ch&iacute;nh quyền, Chi đo&agrave;n Thanh tra địa b&agrave;n Quận, chiến sỹ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Khoa Ngoại ngữ Đại học T&ocirc;n Đức Thắng đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng Phạm Thị Mười tại phường T&acirc;n Ph&uacute;.<br /> Đến thăm c&ograve;n c&oacute; đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM, chỉ huy trưởng chiến dịch t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Dương Ngọc Tuấn -&nbsp;</span>Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute;&nbsp;<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; - QUV, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; đến &acirc;n cần,thăm hỏi, ch&uacute;c sức khỏe, tặng qu&agrave; Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng&nbsp;Phạm Thị Mười v&agrave; thắp hương c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ đ&atilde; hi sinh cho độc lập, tự do của d&acirc;n tộc.<br /> Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sỹ t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh được nghe về tiểu sử, tổ chức bữa cơm nghĩa t&igrave;nh c&ugrave;ng Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng&nbsp; với đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, chiến sỹ t&igrave;nh nguyện.<br /> Một số h&igrave;nh ảnh:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31134/37603526_397947100727648_5404322550731767808_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31134/37658572_397947287394296_5720144844765003776_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;