Hành trình của niềm tin năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, Ban Chỉ huy Chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 12 năm 2018 đ&atilde; tổ chức chuyến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c học vi&ecirc;n tại Cơ sở cai nghiện Ma t&uacute;y số 1, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk N&ocirc;ng v&agrave;o 2 ng&agrave;y 7 v&agrave; 8.8.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31266/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Danh &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố trao qu&agrave; cho c&aacute;c học vi&ecirc;n tại Trung t&acirc;m cai nghiện Ma t&uacute;y số 1, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc N&ocirc;ng.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hơn 60 chiến sĩ đại diện Ban chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh ở 24 quận, huyện; lực lượng C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong CLB Sức sống trẻ đ&atilde; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;M&aacute;y nước n&oacute;ng năng lượng mặt trời&rdquo; trị gi&aacute; 13 triệu 900 ng&agrave;n đồng cho nh&agrave; trường. Đồng thời trao 250 suất qu&agrave;, mỗi phần trị gi&aacute; 150.000 đồng cho c&aacute;c học vi&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; chấp h&agrave;nh tốt kỷ luật trong qu&aacute; tr&igrave;nh cải tạo.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31266/8.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tiếp bước &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin&rdquo; c&ograve;n c&oacute; hoạt động tuy&ecirc;n truyền về thủ tục ph&aacute;p l&yacute;, x&eacute;t nhập lại hộ khẩu, giấy tờ t&ugrave;y th&acirc;n, giới thiệu việc l&agrave;m v&agrave; c&aacute;c nguồn vay vốn cho c&aacute;n bộ v&agrave; học vi&ecirc;n tại địa phương. Đặc biệt, chương tr&igrave;nh c&ograve;n tổ chức nhiều gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi d&acirc;n gian v&agrave; đ&ecirc;m giao lưu văn nghệ đặc sắc d&agrave;nh cho c&aacute;c học vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Trọng Khả - Trưởng khu Quảng T&acirc;n chia sẻ: &ldquo;Nh&agrave; trường rất vui v&igrave; được đ&oacute;n tiếp c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ, học vi&ecirc;n ở đ&acirc;y. D&ugrave; ở địa h&igrave;nh v&ugrave;ng cao kh&aacute; kh&oacute; khăn, nhưng nh&agrave; nước lu&ocirc;n c&oacute; nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i v&agrave; chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho c&aacute;c học vi&ecirc;n. Nh&igrave;n chung c&aacute;c học vi&ecirc;n ở đ&acirc;y chấp h&agrave;nh v&agrave; r&egrave;n luyện tốt theo đ&uacute;ng nội quy nh&agrave; trường đề ra&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiện tại, Trung t&acirc;m cai nghiện Ma t&uacute;y số 1 c&oacute; hơn 1.300 học vi&ecirc;n nam tr&ecirc;n 18 tuổi đang tham gia học tập. &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin&rdquo; như cầu nối để động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ tinh thần v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c học vi&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m &yacute; ch&iacute;, nghị lực từ bỏ ma t&uacute;y v&agrave; sớm quay về với cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;