Kính mời tham gia chương trình kỷ niệm 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố (1994 – 2018)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời c&aacute;c đồng ch&iacute;, anh, chị nguy&ecirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ huy c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; (Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng v&agrave; H&agrave;nh qu&acirc;n xanh), Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi c&aacute;c thời kỳ tham dự chương tr&igrave;nh kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố (1994 &ndash; 2018). ​</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31270/thu%20moi%20a5%20-%2025%20nam-bosung%20222222.png" style="width:700px" /></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;