Đoàn LLTNXP: Trao Quyết định điều chỉnh cấp bộ Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 05/9/2018, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ocirc;ng bố Quyết định điều chỉnh cấp bộ Đo&agrave;n từ Chi đo&agrave;n cơ sở l&ecirc;n Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n TNXP</strong>. </span></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31364/image001.jpg" style="height:377px; width:600px" /></span></span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự buổi Lễ c&oacute; đồng Nguyễn Hữu Phong &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ, B&iacute; thư Đo&agrave;n Lực lượng TNXP; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hiền &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m v&agrave; gần 100 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Trung t&acirc;m tham dự. Ph&aacute;t biểu tại buổi Lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Phong đ&atilde; động vi&ecirc;n v&agrave; giao nhiệm vụ cho Đo&agrave;n cơ sở, trong đ&oacute;, đề nghị Đo&agrave;n cơ sở nhanh ch&oacute;ng ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c thủ tục li&ecirc;n quan sau khi điều chỉnh cấp bộ Đo&agrave;n, đặc biệt l&agrave; những định hướng, hoạt động trong thời gian tới.</span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Đo&agrave;n Lực lượng TNXP cũng quyết định chỉ định Ban chấp h&agrave;nh l&acirc;m thời Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m gồm 5 đồng ch&iacute;. Đồng ch&iacute; Phạm Văn Rising giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở. Hiện nay, Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m GDTX TNXP c&oacute; 98 đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 4 Chi đo&agrave;n trực thuộc, gồm: Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; 3 Chi đo&agrave;n học sinh khối 10, 11, 12.</span></span></h3> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B&ugrave;i Hồng</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Xuân về, hàng nghìn bạn trẻ TP. Hồ Chí Minh lại tình nguyện tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng nhằm chung tay gửi tặng đến nhiều hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm áp. Càng gần đến Tết Kỷ Hợi 2019, các hoạt động tình nguyện càng sôi nổi, thiết thực.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

ĐH Tôn Đức Thắng đã chiến thắng trận chung kết trước ĐH Nông Lâm với tỉ số 3-1, đoạt cúp vô địch Giải bóng đá Sinh viên TPHCM 2018

Agile Việt Nam
;