Quận 7: Sân chơi "Cùng bạn an toàn đến trường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vừa qua, Hội đồng Đội quận 7 phối hợp c&ugrave;ng b&aacute;o Khăn qu&agrave;ng đỏ tổ chức ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n ch&agrave;o mừng năm học mới v&agrave; s&acirc;n chơi &quot;C&ugrave;ng bạn an to&agrave;n đến trường&quot;.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được nghe anh Trương Tấn Nghiệp - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu về &yacute; nghĩa của ng&agrave;y hội, đồng thời nghe triển khai một số nội dung trọng t&acirc;m trong phong tr&agrave;o &quot;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&quot;,&nbsp;sau lời ph&aacute;t biểu của Thường trực Quận Đo&agrave;n, c&aacute;c Li&ecirc;n đội đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đăng k&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non trong năm học 2018 - 2019. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đồng thời, nhằm động vi&ecirc;n, chia sẻ c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; th&ecirc;m nhiều niềm vui trong những ng&agrave;y đầu năm học mới, BTV Quận Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Quận trao tặng 29 phần qu&agrave; &quot;C&ugrave;ng em đến trường&quot; v&agrave; 12 g&oacute;c học tập tặng c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận với tổng trị gi&aacute; hơn 10.000.000đ<br /> Ngo&agrave;i ra, đồng loạt tại 26 Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 7 cũng đ&atilde; tổ chức lễ hưởng ứng chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2018 - 2019 &quot;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&quot; với c&aacute;c nội dung: Ph&aacute;t động v&agrave; hưởng ứng chủ đề năm học, đăng k&yacute; x&acirc;y dựng Chi đội - Li&ecirc;n đội 3 tốt, đăng k&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non cấp Chi đội - Li&ecirc;n đội v&agrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi &quot;Thiếu nhi vui khỏe&quot;, &quot;Thiếu nhi vui c&ugrave;ng an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&quot;...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Với kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi v&agrave; rộn r&atilde; của những hoạt động khởi động cho c&ocirc;ng t&aacute;c đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 7 năm học 2018 - 2019, thương ch&uacute;c c&aacute;c Li&ecirc;n đội v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi Quận 7 một năm học mới thật nhiều niềm vui v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41389637_440489303140094_8175606437053988864_n.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:399px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41452251_440489363140088_7846517964000985088_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41513708_440489549806736_4206659383960010752_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>Hồ Linh</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Xuân về, hàng nghìn bạn trẻ TP. Hồ Chí Minh lại tình nguyện tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng nhằm chung tay gửi tặng đến nhiều hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm áp. Càng gần đến Tết Kỷ Hợi 2019, các hoạt động tình nguyện càng sôi nổi, thiết thực.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

ĐH Tôn Đức Thắng đã chiến thắng trận chung kết trước ĐH Nông Lâm với tỉ số 3-1, đoạt cúp vô địch Giải bóng đá Sinh viên TPHCM 2018

Agile Việt Nam
;