Củ Chi: Chung kết hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 21/10/2018, Huyện Đo&agrave;n Củ Chi đ&atilde; tổ chức v&ograve;ng chung kết hội thi &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2018 tại Hội trường Nh&agrave; thiếu Nhi huyện Củ Chi.</strong></p> <p>Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đun - Huyện ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy, đồng ch&iacute; Trần Thị Hồng Thấm - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Huyện Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Th&ugrave;y - Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n v&agrave; 9 th&iacute; sinh xuất sắc được chọn từ 200 th&iacute; sinh của v&ograve;ng loại v&agrave; v&ograve;ng b&aacute;n kết hội thi &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2018 c&ugrave;ng 150 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham dự v&agrave; cổ vũ cho c&aacute;c th&iacute; sinh.</p> <p>Trong hội thi, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua 3 phần thi: phần thi &ldquo;khởi động&rdquo; với nội dung thực hiện 01 đoạn clip d&agrave;i kh&ocirc;ng qu&aacute; 90 gi&acirc;y để giới thiệu về bản th&acirc;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động, chương tr&igrave;nh l&agrave; thế mạnh v&agrave; đặc sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị; phần thi &ldquo;Vượt thử th&aacute;ch&rdquo; c&aacute;c th&iacute; sinh bấm chu&ocirc;ng trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến lịch sử Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, sự kiện, phong tr&agrave;o nổi bật của Đo&agrave;n; phần thi &ldquo;Bứt ph&aacute;&rdquo; giải quyết t&igrave;nh huống li&ecirc;n quan đến thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, hoạt động thiếu nhi.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31549/DSC08248%20(1).JPG" /></p> <p>Hội thi đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi với phần tranh t&agrave;i của c&aacute;c th&iacute; sinh v&agrave; kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đ&atilde; trao giải nhất cho th&iacute; sinh Nguyễn Thị Thu H&agrave; - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Đ&agrave;i Truyền thanh huyện, giải nh&igrave; cho th&iacute; sinh Vũ Thị H&agrave; - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n trường Tiểu học Phạm Văn Cội v&agrave; giải ba cho th&iacute; sinh Nguyễn Huỳnh Như - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n ấp 1, x&atilde; Phước Vĩnh An đồng thời trao 6 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c th&iacute; sinh xuất sắc tại hội thi.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31549/DSC08258%20(2).JPG" style="height:675px; width:1200px" /></p> <p>Hội thi &ldquo;B&iacute; thư chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; huyện Củ Chi năm 2018 đ&atilde; diễn ra từ ng&agrave;y 15/9/2018 đến ng&agrave;y 21/10/2018 với 3 v&ograve;ng thi: v&ograve;ng loại, v&ograve;ng b&aacute;n kết v&agrave; v&ograve;ng chung kết. Ri&ecirc;ng tại v&ograve;ng b&aacute;n kết, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; trao giấy c&ocirc;ng nhận &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2018 cho 26 B&iacute; thư Chi đo&agrave;n. Đ&acirc;y l&agrave; một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch v&agrave; &yacute; nghĩa d&agrave;nh cho đội ngũ b&iacute; thư Chi đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện, qua đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c bạn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm v&agrave; trau dồi kiến thức, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: right;">THU H&Agrave;&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong Tháng Sinh viên Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2018, Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật

Agile Việt Nam
;