Dân quân trẻ bị thương khi bắt cướp được hỗ trợ kịp thời

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31594/DSC_0002.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng nhiều đo&agrave;n c&aacute;c cấp v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n địa phương đ&atilde; thăm hỏi v&agrave; hỗ trợ kịp thời cho bạn Nguyễn Sơn T&ugrave;ng&nbsp; - d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ Quận 12, bị thương nặng khi bắt cướp m&agrave; b&aacute;o Tuổi Trẻ đ&atilde; đưa tin h&ocirc;m 5/11.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như b&aacute;o Tuổi Trẻ ng&agrave;y 5/11 đ&atilde; đưa tin, bạn Nguyễn Sơn T&ugrave;ng - đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n phường Đ&ocirc;ng Hưng Thuận, Quận 12, l&agrave; D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ ở khu phố 5 của phường hiện đang bị một vết thương nặng ở ch&acirc;n&nbsp;c&oacute; nguy cơ g&acirc;y hoại tử ho&agrave;n to&agrave;n. Được biết v&agrave;o rạng s&aacute;ng 25/9, T&ugrave;ng c&ugrave;ng c&aacute;c anh em đội D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ đ&atilde; ph&aacute;t hiện v&agrave; tổ chức mai phục một nh&oacute;m trộm đang bẻ kh&oacute;a nh&agrave; d&acirc;n h&ograve;ng chiếm đoạt t&agrave;i sản. T&ugrave;ng v&agrave; đồng đội đ&atilde; khống chế v&agrave; bắt được nh&oacute;m bẻ khoa, nhưng t</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">rong l&uacute;c đấu tranh truy bắt đ&atilde; khiến T&ugrave;ng</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;bị một vết thương ở ch&acirc;n. Do kh&ocirc;ng chăm s&oacute;c đ&uacute;ng c&aacute;ch đ&atilde; khiến vết thương bị nhiễm tr&ugrave;ng nặng sau đ&oacute; một tuần. Được c&aacute;c b&aacute;c sĩ bệnh viện 115 cấp cứu tận t&igrave;nh n&ecirc;n tạm thời vết thương của T&ugrave;ng kh&ocirc;ng bị lở lo&eacute;t, nhưng để chữa l&agrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n th&igrave; chi ph&iacute; l&ecirc;n đến khoảng 100 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau khi nhận được th&ocirc;ng tin, tối 6/11 đại diện Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng Đo&agrave;n C&ocirc;ng An Th&agrave;nh phố v&agrave; Quận Đo&agrave;n 12 đ&atilde; đến thăm hỏi v&agrave; hỗ trợ một phần chi ph&iacute; chữa trị, gi&uacute;p bạn T&ugrave;ng v&agrave; gia đ&igrave;nh tạm thời vượt qua kh&oacute; khăn trước mắt. Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; thăm hỏi, động vi&ecirc;n bạn v&agrave; trao tận tay một phần chi ph&iacute; hỗ trợ việc chữa trị hiện tại cho bạn T&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31594/DSC_0011.jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận Đo&agrave;n 12 đến thăm hỏi, động vi&ecirc;n v&agrave; hỗ trợ chi ph&iacute; chữa trị cho bạn T&ugrave;ng</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31594/DSC_0002.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n địa phương thay nhau chăm s&oacute;c cho bạn T&ugrave;ng suốt nhiều ng&agrave;y qua.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện Nguyễn Sơn T&ugrave;ng được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n tại địa phương chăm s&oacute;c v&agrave; được b&agrave; con h&agrave;ng x&oacute;m quan t&acirc;m gi&uacute;p đỡ. Được biết T&ugrave;ng v&agrave; em g&aacute;i sống với bố tại một ph&ograve;ng trọ chật chội ở khu phố 5 phường Đ&ocirc;ng Hưng Thuận. Bố của bạn d&ugrave; đ&atilde; lớn tuổi vẫn vất vả lao động mưu sinh hằng ng&agrave;y, em g&aacute;i lại mắc bệnh bẩm sinh. Cảm th&ocirc;ng cho ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của gia đ&igrave;nh, T&ugrave;ng đ&atilde; được l&atilde;nh đạo phường tạo điều kiện để l&agrave;m D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ ở khu phố 5, tham gia bảo vệ an ninh trật tự cho b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n khu phố.&nbsp;Từ ng&agrave;y bị nạn đến nay, T&ugrave;ng v&agrave; gia đ&igrave;nh đ&atilde; được người d&acirc;n trong khu phố, trạm y tế phường v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, d&acirc;n qu&acirc;n địa phương quan t&acirc;m,&nbsp;đ&ugrave;m bọc để bớt đi những kh&oacute; khăn trước mắt.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;