Dân quân trẻ bị thương khi bắt cướp được hỗ trợ kịp thời

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31594/DSC_0002.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng nhiều đo&agrave;n c&aacute;c cấp v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n địa phương đ&atilde; thăm hỏi v&agrave; hỗ trợ kịp thời cho bạn Nguyễn Sơn T&ugrave;ng&nbsp; - d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ Quận 12, bị thương nặng khi bắt cướp m&agrave; b&aacute;o Tuổi Trẻ đ&atilde; đưa tin h&ocirc;m 5/11.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như b&aacute;o Tuổi Trẻ ng&agrave;y 5/11 đ&atilde; đưa tin, bạn Nguyễn Sơn T&ugrave;ng - đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n phường Đ&ocirc;ng Hưng Thuận, Quận 12, l&agrave; D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ ở khu phố 5 của phường hiện đang bị một vết thương nặng ở ch&acirc;n&nbsp;c&oacute; nguy cơ g&acirc;y hoại tử ho&agrave;n to&agrave;n. Được biết v&agrave;o rạng s&aacute;ng 25/9, T&ugrave;ng c&ugrave;ng c&aacute;c anh em đội D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ đ&atilde; ph&aacute;t hiện v&agrave; tổ chức mai phục một nh&oacute;m trộm đang bẻ kh&oacute;a nh&agrave; d&acirc;n h&ograve;ng chiếm đoạt t&agrave;i sản. T&ugrave;ng v&agrave; đồng đội đ&atilde; khống chế v&agrave; bắt được nh&oacute;m bẻ khoa, nhưng t</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">rong l&uacute;c đấu tranh truy bắt đ&atilde; khiến T&ugrave;ng</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;bị một vết thương ở ch&acirc;n. Do kh&ocirc;ng chăm s&oacute;c đ&uacute;ng c&aacute;ch đ&atilde; khiến vết thương bị nhiễm tr&ugrave;ng nặng sau đ&oacute; một tuần. Được c&aacute;c b&aacute;c sĩ bệnh viện 115 cấp cứu tận t&igrave;nh n&ecirc;n tạm thời vết thương của T&ugrave;ng kh&ocirc;ng bị lở lo&eacute;t, nhưng để chữa l&agrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n th&igrave; chi ph&iacute; l&ecirc;n đến khoảng 100 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau khi nhận được th&ocirc;ng tin, tối 6/11 đại diện Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng Đo&agrave;n C&ocirc;ng An Th&agrave;nh phố v&agrave; Quận Đo&agrave;n 12 đ&atilde; đến thăm hỏi v&agrave; hỗ trợ một phần chi ph&iacute; chữa trị, gi&uacute;p bạn T&ugrave;ng v&agrave; gia đ&igrave;nh tạm thời vượt qua kh&oacute; khăn trước mắt. Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; thăm hỏi, động vi&ecirc;n bạn v&agrave; trao tận tay một phần chi ph&iacute; hỗ trợ việc chữa trị hiện tại cho bạn T&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31594/DSC_0011.jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận Đo&agrave;n 12 đến thăm hỏi, động vi&ecirc;n v&agrave; hỗ trợ chi ph&iacute; chữa trị cho bạn T&ugrave;ng</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31594/DSC_0002.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n địa phương thay nhau chăm s&oacute;c cho bạn T&ugrave;ng suốt nhiều ng&agrave;y qua.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện Nguyễn Sơn T&ugrave;ng được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n tại địa phương chăm s&oacute;c v&agrave; được b&agrave; con h&agrave;ng x&oacute;m quan t&acirc;m gi&uacute;p đỡ. Được biết T&ugrave;ng v&agrave; em g&aacute;i sống với bố tại một ph&ograve;ng trọ chật chội ở khu phố 5 phường Đ&ocirc;ng Hưng Thuận. Bố của bạn d&ugrave; đ&atilde; lớn tuổi vẫn vất vả lao động mưu sinh hằng ng&agrave;y, em g&aacute;i lại mắc bệnh bẩm sinh. Cảm th&ocirc;ng cho ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của gia đ&igrave;nh, T&ugrave;ng đ&atilde; được l&atilde;nh đạo phường tạo điều kiện để l&agrave;m D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ ở khu phố 5, tham gia bảo vệ an ninh trật tự cho b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n khu phố.&nbsp;Từ ng&agrave;y bị nạn đến nay, T&ugrave;ng v&agrave; gia đ&igrave;nh đ&atilde; được người d&acirc;n trong khu phố, trạm y tế phường v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, d&acirc;n qu&acirc;n địa phương quan t&acirc;m,&nbsp;đ&ugrave;m bọc để bớt đi những kh&oacute; khăn trước mắt.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong Tháng Sinh viên Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2018, Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật

Agile Việt Nam
;