Đội viên thành phố nô nức tham gia ngày hội nói tiếng Anh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31741/IMG_2037.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 23/12, Ng&agrave;y hội Tiếng Anh d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố năm 2018 với chủ đề &quot;Your dream - Your future&quot; (Ước mơ của c&aacute;c em &ndash; Tương lai của c&aacute;c em) đ&atilde; diễn ra tại Trung t&acirc;m Thể thao tổng hợp v&agrave; gi&aacute;o dục h</strong><strong>ướng nghiệp </strong><strong>đặc biệt </strong><strong>cho học sinh &ndash; VIETOPIA</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội năm nay c&oacute; sự tham gia của hơn 2000 đội vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n được tham gia rất nhiều hoạt động như: giao tiếp với gi&aacute;o vi&ecirc;n bản ngữ, chia sẻ c&aacute;ch học tiếng Anh hiệu quả, trải nghiệm 43 ng&agrave;nh nghề kh&aacute;c nhau, thi h&aacute;t v&agrave; h&ugrave;ng biện bằng tiếng Anh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua ng&agrave;y hội, c&aacute;c em học sinh được bổ sung th&ecirc;m nhiều kiến thức mới v&agrave; r&egrave;n luyện th&ecirc;m những kỹ năng cơ bản như: nghe, n&oacute;i, đọc, viết. Bảo Ng&acirc;n (Học sinh trường THCS T&acirc;n Sơn) chia sẻ: &ldquo;Ng&agrave;y hội thực sự rất bổ &iacute;ch, tham gia ng&agrave;y hội em học hỏi th&ecirc;m được rất nhiều kiến thức mới, những kiến thức n&agrave;y sẽ hỗ trợ cho em rất nhiều trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập m&ocirc;n tiếng Anh ở trường&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại phần thi H&ugrave;ng biện tiếng Anh, giải Nhất đ&atilde; thuộc về em L&atilde; Ho&agrave;i Đan đến từ trường THCS Hoa Lư (Quận 9). Với tiết mục Girl on fire, Trường THCS Lữ Gia (Quận 11) đ&atilde; gi&agrave;nh giải Nhất tại phần thi H&aacute;t tiếng Anh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31741/%E1%BA%A3nh%201.JPG" style="height:390px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 2 &ldquo;Ng&agrave;y hội Tiếng Anh d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố được tổ chức. Năm nay Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục phối hợp c&ugrave;ng với Trung t&acirc;m Anh ngữ ILA, Trung t&acirc;m Thể thao tổng hợp v&agrave; gi&aacute;o dục hướng nghiệp cho học sinh &ndash; VIETOPIA tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;