ĐH Tôn Đức Thắng đoạt cúp vô địch bóng đá Sinh viên TPHCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31818/IMG_3008.JPG" style="height:396px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần thứ 2 li&ecirc;n tiếp ĐH T&ocirc;n Đức Thắng l&ecirc;n ng&ocirc;i cao nhất của b&oacute;ng đ&aacute; sinh vi&ecirc;n TPHCM</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải b&oacute;ng đ&aacute; Sinh vi&ecirc;n TPHCM do Hội Sinh vi&ecirc;n, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TPHCM tổ chức hằng năm. Năm nay giải c&oacute; 16 đội b&oacute;ng đến từ c&aacute;c trường đại học, cao đẳng c&ugrave;ng tranh t&agrave;i để gi&agrave;nh lấy chiếc c&uacute;p v&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau 3 tuần tranh t&agrave;i với những trận cầu kịch t&iacute;nh, Đại học T&ocirc;n Đức Thắng v&agrave; Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m đ&atilde; gi&agrave;nh được hai tấm v&eacute; v&agrave;o chơi trận chung kết Giải b&oacute;ng đ&aacute; Sinh vi&ecirc;n TPHCM. H&agrave;ng ng&agrave;n cổ động vi&ecirc;n đ&atilde; lấp k&iacute;n kh&aacute;n đ&agrave;i của trận đấu quyết định để t&igrave;m ra chủ nh&acirc;n của chiếc c&uacute;p v&ocirc; địch b&oacute;ng đ&aacute; sinh vi&ecirc;n năm nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải đấu năm nay được tổ chức tại 2 s&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; 11 người đạt chuẩn quốc tế của trường ĐH T&ocirc;n Đức Thắng v&agrave; ĐH quốc tế RMIT, do đ&oacute; đội b&oacute;ng sinh vi&ecirc;n ĐH TĐT nắm giữ lợi thế được thi đấu tr&ecirc;n s&acirc;n nh&agrave; với lượng cổ động vi&ecirc;n cực kỳ &aacute;p đảo. Với vị thế l&agrave; đương kim v&ocirc; địch v&agrave; sở hữu đội h&igrave;nh đồng đều, ĐH TĐT được xem l&agrave; ứng cử vi&ecirc;n số 1 cho chức v&ocirc; địch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31818/DSC_0032.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Trận chung kết diễn ra tr&ecirc;n s&acirc;n b&oacute;ng ĐH T&ocirc;n Đức Thắng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nắm giữ lợi thế cực kỳ lớn, c&aacute;c cầu thủ trẻ của đội chủ nh&agrave; đ&atilde; tận dụng rất tốt 80 ph&uacute;t thi đấu ch&iacute;nh thức để biến trận chung kết th&agrave;nh s&agrave;n diễn ri&ecirc;ng. Thi đấu lấn lướt v&agrave; tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về ph&iacute;a khung th&agrave;nh đối thủ, ph&uacute;t thứ 20 tiền đạo L&ecirc; Đ&igrave;nh Thuận của ĐH TĐT đ&atilde; lợi dụng pha bắt kh&ocirc;ng d&iacute;nh b&oacute;ng của thủ m&ocirc;n ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m để nhanh ch&acirc;n s&uacute;t tung lưới mở tỉ số.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31818/DSC_0064.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>T&igrave;nh huống ghi b&agrave;n mở tỉ số 1-0 cho c&aacute;c cầu thủ ĐH T&ocirc;n Đức Thắng (&aacute;o xanh)</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bị dẫn b&agrave;n, c&aacute;c cầu thủ ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m tổ chức d&acirc;ng cao tấn c&ocirc;ng h&ograve;ng t&igrave;m kiếm b&agrave;n gỡ h&ograve;a. Nhưng chưa kịp gỡ h&ograve;a th&igrave; đ&atilde; bị ĐH TĐT s&uacute;t tung lưới lần thứ hai. Chưa đầy 5 ph&uacute;t sau b&agrave;n mở tỉ số, ĐH TĐT tổ chức phản c&ocirc;ng nhanh, tiền đạo L&ecirc; Đ&igrave;nh Thuận dẫn b&oacute;ng lắt l&eacute;o vượt qua lu&ocirc;n thủ m&ocirc;n v&agrave; ghi b&agrave;n v&agrave;o khung th&agrave;nh đ&atilde; bỏ trống n&acirc;ng tỉ số l&ecirc;n 2-0.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến cuối hiệp 1, ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m mới r&uacute;t ngắn c&aacute;ch biệt xuống c&ograve;n 2-1 nhờ một c&uacute; s&uacute;t phạt h&agrave;ng r&agrave;o tuyệt đẹp từ cự ly 30m. Tuy nhi&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; tất cả những g&igrave; m&agrave; đội b&oacute;ng n&agrave;y l&agrave;m được. Trong hiệp 2, ĐH TĐT vẫn giữ lối chơi ph&ograve;ng ngự phản c&ocirc;ng v&agrave; ghi th&ecirc;m được 1 b&agrave;n th&aacute;ng nữa, qua đ&oacute; dứt điểm trận chung kết với chiến thắng 3-1 v&ocirc; c&ugrave;ng thuyết phục.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31818/DSC_0056.JPG" style="height:398px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>ĐH T&ocirc;n Đức Thắng kiểm so&aacute;t ho&agrave;n to&agrave;n trận đấu v&agrave; ghi 3 b&agrave;n thắng đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-1</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với chiến thắng n&agrave;y, c&aacute;c cầu thủ sinh vi&ecirc;n của ĐH TĐT đ&atilde; c&oacute; lần thứ 2 li&ecirc;n tiếp n&acirc;ng cao chiếc c&uacute;p v&ocirc; địch b&oacute;ng đ&aacute; sinh vi&ecirc;n TPHCM, bảo vệ th&agrave;nh c&ocirc;ng ng&ocirc;i qu&aacute;n qu&acirc;n v&agrave; nhận số tiền thưởng 30 triệu đồng. Đồng thời ĐH TĐT cũng đoạt lu&ocirc;n danh hiệu &ldquo;Cầu thủ xuất sắc nhất giải&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></font></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;